Warning

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Dansk forside – University of Copenhagen

NEEM > Dansk forsideNorth Greenland Eemian Ice Drilling NEEM iskerne, iskerner, Eem, klimaforskning

North Greenland Eemian Ice Drilling - NEEM - et et internationalt forskningsprojekt med det mål at udbore en iskerne fra det nordvestlige hjørne af den grønlandske Indlandsis (lejrposition 77.45°N 51.6°W), en iskerne der rækker hele vejen igennem forrige mellemistid, Eem-tiden. Logistikken ledes af det danske Center for Is og Klima ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, og flyvningerne til lejren gennemføres med Hercules-flyvemaskiner i samarbejde med US Office of Polar Programs, National Science Foundation.

Hvordan ser en iskerneborelejr ud?


Ved starten af 2008-feltsæsonen bestod NEEM-lejren af et enkelt solidt telt, en række køretøjer og en landingsbane. Når sæsonen er gået vil der være talrige bygninger foruden en række haller under isens overflade til iskerneboring og -analyse. Se her hvordan lejren er opbygget.

Få en rundvisning i NEEM lejren


Tyler Jones, University of Colorado, tager dig med på en rundvisning i iskerneborelejren NEEM, 2011.

Se videoen >>