NEEMcamp

Lejrens opbygning 

Billedet nedenfor viser en skematisk tegning (fra 2011) af NEEM lejren.

Hovedbygningen "main dome" er lejrens hovedkvarter, og indeholder køkken, opholdsrum, arbejdspladser og en trediesal med kontor og 360° udsigt. Kraftige telte (såkaldte weather-ports) bruges som soveværelser, lager og garage, mens boring, håndtering og analyse af iskernerne foregår i haller under isen. Disse haller laves ved at skære en bred rende i isoverfladen , der efterfølgende dækkes med et tag af træ med sne ovenpå. Det er en meget effektiv måde at lave laboratorier på, idet der bruges meget få byggemateraler. På samme tid sikres det at temperaturen i laboratorierne er konstant lav.

Overfladebygningerne er placeret med god afstand på rækker vinkeltret på den dominerende vindretning for at minimere problemer med snedrivedannelse. Landingsbanen ("skiwayen") ligger derimod parallelt med den dominerende vindretning, da dette gør det lettere for flyene at lette med tung last.

NEEM Camp layout