31 May 2011

En god dag for iskerneanalyse, og vi fik besøg

tekst
Gary ved glaciologiens bedste termometer. Han foretager temperaturmåling i borehullet med en absolut præcission på 1 mK hele vejen til bunden.

Nede i analysehallen går alting fint. Selvom et instrument til gasmåling er brudt sammen (SARA) har vi et i reserve (JUDY) og det kører fint. Borerne arbejder med at modificere spillet, og de er næsten klar. Spillet kan komme til at køre igen i morgen. Det amerikanske PARCA hold ankom med Twin Otter. De vedligeholder et større antal automatiske vejrstationer langs 2000 m højdekurven på Indlandsisen og i de næste par dage vil de
benytte NEEM som knudepunkt for deres vedligeholdelse i Nordgrønland.

Præcisionsopmålingen af temperaturer langs det dybe borehul er næsten færdig og med disse resultater kan vi rekonstruere dele af overfladens temperaturhistorie. Vi vil også få oplysning om der er smeltning ved bunden af isen eller ej.

Hvad vi har lavet idag:
1.  Monterede ny motor på spillet og fremstillede en adapter til den.
2.  Opskæring og behandlig af den dybe iskerne, bags 2026 - 2061 (1113.75 m – 1133.55 m).
3.  Måling med CFA. Har målt 26,4 m.  Dybde 2302.85 m.
4.  Foretog eksperimenter med temperaturmåling i det dybe hul.
5.  Service og reparation på Pistenbullybælter.
6.  Modtog det amerikanske PARCA hold som ankom med Twin Otter TF-NLD.

Vejret: Klart, om aftenen tyndt, brudt skydække. Temperaturer -17 °C til -28 °C, 2-5 m/s vind fra SSØ til SV. Sigtbarhed mest ubegrænset, om aftenen 5 km.

FL, J.P.Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→