29 May 2011

En smuk søndag

tekst
Inde i lagergaragen hvor boringen foregår. Darcy passer boret, Martin holder øje, og til venstre er Myriam ved at opmåle iskernen. De bærer blå overalls for at undgå at få vådt tøj af borevæsken.
 

Vejret er smukt og koldt, og der er næsten ingen vind. Folk nød søndag morgen, og efter frokost gik alle i gang igen. En pause i weekenden er ikke blot godt for mennesker, men også for maskineri.

I CFA laboratorierne blev systemerne gennemgået og justeret før målingerne fortsatte.

På overfladen kunne Sverrir åbne Pistenbullyen så alle de indre dele kunne inspiceres, og han foretog fuld service på maskinen.

Hvad vi har lavet i dag:

1. Boring og opmåling. Dybde 148,5 m
2. Opskæring og behandlig af den dybe iskerne, bags 1975 - 1986
  (1085.70 m – 1092.30 m).
3. Vedligeholdelse og eftersyn af CFA. Senere målt 3,3 m.  Dybde 2252.25 m.
4. 2. Amerikanske opmåling af det dybe hul er i gang. Problemet med
  spillets lejer er løst.
5. Stor service på Pistenbully.

Borernes rapport: Søndagen begyndte stille, roligt og rutinemæssigt, men endte med et nyt nedbrud af spillet lige før en kerneafbrækning.  Motoren i spillet fik strøm nok, men havde ikke kræfter til at trække blot en lille vægt op. Vi var nødt til at foretage kerneafbrækningen  og hejse boret op med håndkraft. Ved at bruge et håndbor gik hejsningen lidt hurtigere. En første undersøgelse af de tilgængelige kabler og forbindelser viste ikke nogen umiddelbare problemer. Vi vil undersøge mere i morgen, og muligvis kommer vi til at skille spillet ad igen.

Vejret: Klart. Temperaturer -17 °C til -26 °C, 5-2 m/s vind fra S.
Sigtbarhed ubegrænset.

FL, J.P.Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→