28 May 2011

Vi holder en kort pause ... det er lørdag

tekst
Aktivitet i de to CFA laboratorier som befinder sig under overfladen i snehuler. Til venstre er Olivia, Simon og Rob i gang på deres skift i kemilaboratoriet. Til højre studerer Christopher og Vasileios resultaterne fra målingerne af drivhusgasser og isotoper.
 

Mange i lejren har brug for en weekendpause. Ugen igennem har alle arbejdet hårdt, og både på boreholdene og i CFA laboratorierne er der skiftehold. I CFA laboratorierne er der 24 timers drift, så lørdag aften er den eneste mulighed for at alle kan være sammen på een gang.

Middagen lørdag aften var inspirereret af Middelhavsområdet, og tilberedt af Xavier, Paul og Vasileios. Vi nød aftenen sammen, før den ny arbejdsuge begynder søndag over middag.

Hvad vi har lavet i dag:

1. Boring og opmåling. I to skift.  Dybde  141 m
2. Opskæring og behandlig af den dybe iskerne, bags 1960 - 1974
  (1077.45 m – 1085.70 m).
3. Målte med CFA.  Målte 14,85 m over 14 timer. Dybde 2248.95 m.
4. 2. Amerikanske opmåling af det dybe hul er under forberedelse.
  Der blev arbejdet med problemer med spillets lejer.
5. Service på tunge køretøjer.
6. Var nødt til adskillige gange at reparere el-forsyningen til
  boret i lagergaragen.

Borernes rapport: Rutine boring. Borerne er langsomt ved at vænne sig til de meget anderledes forhold under boring med væske.

Ad.4: Temperaturen i bunden af det dybe borehul er -3,56 C. Gradienten nær bunden er 28 mK/m.

Vejret: Spredte høje og mellemhøje skyer hele dagen.  Temperaturer -16 °C  til -23 °C , 2 – vindstille - 5 m/s vind fra V senere S. Sigtbarhed ubegrænset, til tider lidt dis.

FL, J.P.Steffensen

Pistenbullyen til service. En smøregrav er blevet lavet i sneen. Selvfølgelig bliver al spildolie opsamlet,sendt ud til kysten.
Pistenbullyen til service. En smøregrav er blevet lavet i sneen. Selvfølgelig bliver al spildolie opsamlet og sendt ud til kysten.

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→