24 July 2010

Boring af sten

Stor koncentration blandt borerne
At bore dybt kræver koncentration

I løbet af de sidste par dage er det blevet meget tidskrævende at bore iskerner. Der har været mange ødelagte skæreblade og ualmindelig mange mislykkedes forsøg i at få kernerne op til overfladen. De mange hårde anstrengelser kom dog til sin ret i dag, da en 5 cm stor sten var på siden af iskernen. Den sten er inde i et 10 cm bredt silt lag, som består af sorte og brune partikler mellem 10 og 1000 mikrometer store.

I laboratoriehallen er arbjdet med den skrøbelige is, som har ligget og hvilet, startet op. Isen er her i mange stykker og det har været en stor ændring fra de tidligere ugers stærke plastiske is.

Boring: 0.98 m, boredybde: 2521.98 m
Opmåling: Ingen opmåling i dag
Behandling og analyse: Bag 1573-1588 (8.80 m) Dybde 873.40 m 

Dagens opgaver:
1. Boret is og sten.
2. CFA nedpakning.
3. Arbejdet på landingsbanen og i lejrområdet.
4. Opmålt iskerner.
5. Interviews, fotografering og filmoptagelse i lejren.
6. Nydt CFA holdets italienske 5-retters menu.

Ad. 1 I det første forsøg i dag på at få isen op, blev der brugt nyslebne skæreblade og ingen modhager. Med en del arbejde lykkedes det at få bladene til at gribe fat og en kerne på nogle få centimeter blev boret. Skærene blev meget slidte og specielt de indre hjørner blev slidt af. I andet forsøg blev modhagerne lukket med vinduer i et forsøg på at få den is der blev trykket ud af hullerne til at fæste. Det var en stor succes og en kerne på 98 cm kom op med en meget høj koncentration af urenheder. Tak til Steff for det gode råd! Vi har brugt 4 bore forsøg med slibning af skæreblade og 3 forsøg på at få kerner op, hvor der blev slebet modhager, før denne kerne kom til overfladen. Vi vil bruge modhagerne med vinduer og gode skæreblade på den næste boring søndag morgen.

Vejret: I dag blev vejret endelig bedre. Solen er her igen. Temperaturen faldt til -13 °C kl 20.00. Vinden er nede på få m/s og trykket stiger. Der er stadig nogle skyer, men det ser ud som om der kan komme fly i morgen.

FL's Dorthe Dahl-Jensen og Anders Svensson

Sten i isen
Den 5 cm store sten (granit?) i iskernen-borede vi igennem den? 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→