11 June 2010

Nu begynder det at blive rigtigt spændende

tekst
Gregory inspicerer den polerede iskerne før den sættes i den optiske scanner.

Hvis boringen fortsætter med den nuværende fart, så vil det i de næste få
uger blive afsløret, hvad isen her ved NEEM kan gemme. Vi befinder os
stadig i kendt område. Alting vi ser kan relateres til andre iskerner fra
Grønland. NGRIP iskernen er indtil videre den der rækker længst tilbage i
tiden. Den rækker ca. 125.000 år tilbage, indtil midten af forrige
mellemistid, EEM-perioden. Der stoppede den, fordi smeltning ved bunden, på
grund af geotermisk varme, havde fjernet alle dybere lag nedefra.

NEEM stedet er blevet udvalgt ved fortolkning af radarmålinger til at være det
sted, hvor isen ved bunden skulle være meget ældre, så en iskerne herfra
skulle gerne række tilbage gennem EEM, og langt ned i næstsidste istid.

Radarbilleder kan imidlertid misfortolkes, og vi mener, at der her ved NEEM
også er smeltning ved bunden. Spørgsmålet er bare: Hvor meget smeltning?
Hvis smeltningen ved bunden er mere intens end vi tror, så skulle vi snart
finde vore islag dybere end forventet, fordi smeltning fjerner lagene
nedefra og får alle lag ovenover til at synke. Hvis smeltningen er
svagere, eller slet ikke foregår, så skulle lagene snart begynde at dukke
op højere oppe i isen end forventet. Lige nu ser der godt ud. Lagene er 5
m højere end forventet; men det er stadig for tidligt at drage
konklusioner...

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boret og opmålt iskerner.
2. Iskernemåling og opskæring: 38 bags fra 3546 til 3583.
3. Målte CFA. Målte 17,6 m. CFA dybden er 1605,45 m.
4. Svejsede stabilatorer på mederne på en tankslæde.
5. Fjernede snedriver mellem de to værksted teltbygninger.

Ad.1: Borernes rapport:
Boringen er stabil. Vi havde flere gode kørsler i dag med fuld
spånopsamling. I en kørsel knækkede kernen ca. 50 cm fra toppen; men vi
var istand til at gå ned og hente resten i god stand.

Borernes dybde: 2030.83 m. Opmålt dybde 2039,95 m

Ad.2: Begyndelsen af IS 19 er fundet ved 2009,5 m og slutningen af IS 20
ved 2015 m ved DEP målingen.

Vejret: Nogen sol og flere kraftige snebyger.  -15 °C  til – 5 °C  , 5-8  m/s
fra SØ og S. Sigtbarhed: Ubegrænset, under bygerne ned til 400 m.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→