12 June 2010

Lørdag aften med fransk køkken

Det indre af spånkammeret rengøres.
Det indre af spånkammeret er trukket ud af boret til rengøring. Metalstangen er vores hule aksel. Fastgjort til den hule aksel er to slatne plasticposer. Disse poser indeholdt væsken med kuglerne. Efter at boret var sendt ned til bunden af borehullet, blev
motoren sat i gang til
selve boringen, og i det øjeblik blev poserne revet op, så kuglerne blev spredt ud i borevæsken under selve boringen. I baggrunden: Kinesisk borer, Wang.

Vejret fortsætter med at være dårligt. Det var overskyet hele dagen med meget høje temperaturer og næsten ingen vind. Sneen klistrer, og på alle ikke-hvide overflader smelter sneen og danner vandpytter. Det virker som om vejrmønstret fra sidste vinter med temperatur over normalen i Grønland, og under normalen i det østlige Nordamerika og i Nordeuropa, fortsætter. I Kangerlussuaq, Grønland, er det lige nu varmere end i København, Danmark.

I NEEM lejren fortsætter arbejdet i hallerne uafhængigt af vejrliget. Vi kan stadig holde vores ishuler kolde; men vi vil gerne have noget kulde snart.

Det var den første lørdag siden sidste udskiftning af personale og middagen blev tilberedt af et fransk/begisk/amerikansk hold (Romain, Gregory, Sonia, Denis og Lou).

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boret og opmålt iskerner.
2. Iskernemåling og opskæring: 26 bags fra 3584 til 3609.
3. Målte CFA. Målte 6,6 m. CFA dybden er 1612,05 m.
4. Præparerede landingsbanen med bjælkehøvlen.
5. Fjernede snedriver mellem de to værksted teltbygninger.
6. Forsøget med at frigøre mikrokugler i borevæsken ved bunden blev en succes. De
  følgende iskerner bliver nu undersøgt for hvor dybt ind i iskernen forureningen fra
  borevæsken trænger ind.
7. Canadisk og japansk undersøgelse af biologiske rester i overfladesneen i en
  udgravning.

Ad.1: Borernes rapport:
Vi havde 3 kørsler i dag, inklusive kørslen med mikrokuglerne.

Borernes dybde: 2040.26 m. Opmålt dybde 2053,15 m.

Ad.3: Produktionen er en smule lavere i dag, da en fejl på det hurtige IC instrument fik natholdet til at holde inde. Det hurtige IC instrument er nu repareret, og produktionen er i gang igen.

Ad.4: I dag spredte vi fluorescente mikro-kugler ud i borevæsken i kørsel 707, for at undersøge, hvor dybt borevæsken trænger ind i iskernen. Dette er en del af et mikrobiologisk kontaminationsstudium. I alt blev omkring 100 milliarder kugler (med diameter på en mikrometer) sendt ud i borevæsken ved bunden af hullet ved brug af "cognac-bombe teknikken". Bomben bestod af tre pølseformede plasticposer som blev fastgjort i spånkammeret, og som blev åbnet med "hansen kroge", der blev udviklet sidste år. Alle tre poser blev revet op, og alle tre kroge blev trukket med op, sammen med en 3,3 m lang iskerne. Sektioner af iskernen vil blive skåret ud og sendt til undersøgelse for væskeindtrængen, med mikroskop og GC detektion.

Vejret: Overskyet med varierende dække. -7 °C til -3 °C, 2-5 m/s fra SØ og SV. Sigtbarhed: For det meste ubegrænset.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→