18 May 2010

Vi fik fly i dag

Stor glæde over friske forsyninger i køkkenet
Sarah, Anne og Maibritt har travlt i køkkenet med al den nye mad.

Det andet fly i denne periode ankom i dag. Flyet medbragte resten af vores måleudstyr og mad! Her til aften fik vi alle friske grøntsager til middag. Det var en dejlig afveksling fra frosne ærter, gulerødder, bønner og broccoli.

Udstyret i lejren er nu komplet, og opskæringen af iskernen i forskellige prøver samt målinger på isen kan begynde. En trediedel af iskernens tværsnit i hele kernens længde vil blive sendt til København som arkivstykke. Resten vil blive forbrugt som prøver som vil blive målt på mere end ti forskellige laboratorier i Europa, Nordamerika og i Asien.

Borerne er på to-holdsskift, og opskærerne skal snart i omdrejninger for at følge med borerne.

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boret og opmålt iskerner. Friske iskerner har synlige lag, muligvis fra Stadial 9 for
  ca. 39.000 år siden.
2. Opsætning af udstyr i de opvarmede laboratorier.
3. Modtog Skier 21 (96). Vi fik udstyr og mad, og vi sendte iskerner (fra sidste år) samt
  52 tomme tromler tilbage.
4. Rensede og fjernede buler på landingsbanen med fræser og dozerblad.
5. Opsatte ECM udstyret. Nu er alt klar.
6. Japanske studier af sneen i en udgravning er færdig.
7. Opsætning af udstyr til opsamling af vanddamp.
8. Pakkede ankommet gods ud.

Ad.1: Borernes rapport:
I dag blev gode boringer gradvist erstattet af udmærkede boringer. I seks kørsler blev der boret 19,45 m iskerne. Den første dag med skiftehold gik fint, og samtidigt med at borerne lærer hinanden bedre at kende, stiger effektiviteten og kørselstiden falder. Modemmet på overfladen fungerede fint efter reparationen i går. Ønsker med hensyn til boreprogrammet bliver opfyldt af Christian. Der var et par gange hvor boret ikke kunne synke hurtigt nok ned. Det skyldtes muligvis for lav friktion ved topventilen, således at den lukkede af sig selv på vejen ned. Dette problem synes at være elimineret, ved at Steff udskiftede en pakning på topventilen.

Borede 19,45 meter. Borernes kabeldybde: 1777.18 m

Vejret: Skyfrit. -24°C til -14°C , 3-5 m/s fra SØ og Ø. Sigtbarhed: Ubegrænset.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→