19 May 2010

Alle mand på dæk

Nogen har det varmere end andre
Ernesto og Thomas stiller udstyr op i det nye gas laboratorium.

Alle arbejder nu med deres tildelte funktioner. Der er fyldt med folk i de to varme laboratorier, mens de sætter udstyr op. I analysehallen har der været afholdt opskærings-
og målekursus, hvor alle har gennemgået alle aspekter af iskernebehandlingen, og de første iskerner er kommet under behandling. Borerne arbejder på skiftehold, og de to problemknusere, Steff og Jakob, ordner problemer.

Dagligdagen er ved at få et rutinepræg, og der er en konstant trafik af folk ind og ud af hovedbygningen. Lou og Sverrir har hjulpet Mille, fra hundeekspeditionen, med at pakke sit udstyr sammen. Det er planen, at Mille og hendes hunde bliver hentet herfra NEEM på fredag

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boret og opmålt iskerner. Vi er nu igennem isen fra Interstadial 9 og er igennem
  Interstadial 10. Nogle synlige lag udviser et let bølgemønster (mikrofoldninger).
2. Opsætning af udstyr i de opvarmede laboratorier.
3. Pakkede udstyr ned for hundeslædeekspeditionen.
4. Iskerne opskærings- og opmålingsskole, og måling og opskæring.
5. Målte temperaturer i borehallen og i analysehallen.
6. Opsætning af udstyr til opsamling af vanddamp.
7. Opsatte ekstra bord i analysehallen.

Ad.1: Borernes rapport:
De seks kørsler i dag producerede 18,50 m. De fleste kørsler led under høj borestrøm (>11 A) efter ca. 2 m boring. Et forsøg på at forhøje skæredybden med 0,5 mm resulterede også i for høj borestrøm. I den sidste kørsel observerede man skader på pumpen. Steff vil reparere og udskifte til i morgen. Vi observerede også at den hule aksel var begyndt at stoppe til, så en ny procedure vil blive sat iværk, hvor boreakslen bliver opvarmet, så den kan renses og tørre helt ud efter en hel dags kørsler.

Borernes kabeldybde: 1795.44 m

Ad.4: Behandlede 3 bags, sidste var bag 3197, 1758,35 m. Opskar SC stykket fra bag 2331 til bag 2355 til CFA målinger.

Ad.5: Temperaturen: i borehallen -20 C, i analysehallen -23 C, i ny hule -26 C.
 
Vejret: Skyfrit eller høje tynde skyer.  -18°C til -11°C , 1-3 m/s fra SØ.
Sigtbarhed: ubegrænset. Da der næsten ingen vind var, kunne man gå med t-shirt i solskinnet.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→