16 July 2009

NEEM - den krydsfinerædende lejr

Krydsfinervagten

Sverrir passer på at der ikke er nogen der får fingrene i hans krydsfinerplader

Det er helt utroligt så mange plader krydsfiner der bliver brugt hver uge. Med hvert fly kommer der mellem 20 og 30 plader, som ofte på forhånd er øremærket til et eller andet projekt. Men inden vi får set os om, er pladerne blevet brugt til noget helt andet - som underlag i et telt, til hylder, kasser... Sverrir har en drøm om at bygge en sauna i NEEM og vi andre håber at det på et eller andet tidspunkt vil lykkes ham at få fingrene i noget finer...

Hvad vi har udrettet i dag:
1. Boret med det det lange NEEM bor: 15.00 m. Borernes dybde: 1173.92 m.
2. Loggernes slutdybde: 932.49 m.
3. CFA-målinger: 15.40 m. Dybde: 409.75 m.
4. Lavet en lille ekstra iskerne buffer i laboratoriehallen
5. Overfladeboringer i firn-luft-byen. Dybde: 20 m.
6. Forberedt endnu en NEEM 2009 overfladeboring

Ad. 1: Borernes rapport d. 16. juli: ”I borehallen har vi skiftevis haft gode og dårlige boringer i dag. Lige fra starten af de dårlige kørsler (korte kerner) ses en høj borestrøm på trods af en skæredybde pr. omgang på mindre en 2 mm - og det giver årsag til bekymring. Vi håber på et mere konstant boremønster i dag, så vi kan fokusere på borehovedet, skæredybden og endnu en gennemgang af spiralens position. En forklaring kan være at den indre del af boret ikke blev samlet helt som det skulle i går, således at der ikke blev taget højde for ændringen på 3 mm i samleleddet, som gør at skaftet er en smule længere og at pumpens placering er ændret.

Ad. 5: NEEMs firn-luft program 2009: Fra et separat borehul, der for hver meter iskerne kan forsejles med særligt udstyr, pumpes der luft fra den omkringliggende firn (firn er sne under omdannelse til is). Denne lufts sammensætning i forskellige dybder fortæller om atmosfæres sammensætning tilbage i tiden.

Anne foretager overfladeboringer med shallowboret

Anne foretager overfladeboringer med Shallowboret i firn-byen, som ligger 2 km væk fra NEEM

Vi vil foretage målinger af koncentrationen af en bred vifte af gasarter, som er vigtige for det globale klima, stratosfærisk ozonnedbrydning og atmosfærekemi. Målingerne afslører også forurening, for eksempel ved måling af koncentrationen af kuldioxid, methan og kulmonoxid og deres isotoper, som er sporstoffer for kilderne til de nævnte vigtige gasarter. Nogle af gasarterne, som for eksempel kviksølvdampe og CFC-gasser findes kun i ppt-mængder, dvs. at der kun er få molekyler af disse stoffer til stede for hver 1.000.000.000.000 (dvs. 10^12) luftmolekyler. Målingerne fra firnen er et bindeled mellem målingerne fra selve iskernen med målinger i nutidens atmosfære. De kan også bruges til at forstå hvor udsvingene i atmosfærens indhold af disse stoffer udglattes ned gennem firnen indtil luften fanges i bobler i isen i ca. 80 meters dybde.
NEEMs firn-luft-program er et samarbejde mellem atmosfære- og klimaforskere fra CSIRO (Australien), Center for Is og Klima (Danmark), LGGE (Frankrig), University of Colorado (USA), University of East Anglia (Storbritannien) og IMAU (Nederlandene). Iskernerne, der bliver boret for at hullet kan bruges til firn-luft-målinger bliver analyseret af forskere fra Dartmouth College (USA).
Selve boringen og alle støttefunktioner leveres af kolleger fra NEEM-lejren.

Firn arbejderne tilbagelægger hver dag de to km til firn-landsbyen på snescootere eller på ski og vender senere trætte og sultne – og mere solbrændte – tilbage for at hvile sig og spise.

Vejr: En varm dag med temperaturer natten mellem onsdag og torsdag på -10°C og -3°C. Dagtemperaturer på op til -2°C. Vind mellem 8 og 14 kn fra S og SSØ

Fl, Dorthe Dahl-Jensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→