3 July 2009

NEEM produktionskurver

De daglige fremskridt for boring, iskernebehandling og CFA analyse.

De daglige fremskridt for boring, iskernebehandling og CFA analyse. Førsteaksen viser NEEM feltsæsonen 2009 og andenaksen viser dybden i meter.

Hver dag noterer vi boredybde, iskerne skære- og analysedybde (processering) og dybden for CFA analysen (se figuren). Boringen er nu i dybdeintervallet med skør is (brittle-zonen) som omtrent dækker intervallet 600-1200 m. Isen i dette interval er ikke egnet til processering i år på grund af luftbobler under højt tryk, og vi lagrer derfor brittle-isen i en kernebuffer indtil næste år hvor den har relaxeret. Planen er at boringen fortsætter hurtigst muligt ned gennem brittle-zonen, medens iskerneprocessereing og CFA analyse standser ved starten af brittle-zonen og kun fortsætter når boringen er kommet under brittle-zonen. Ud fra kurverne i figuren kan man spekulere over hvor langt projektet vil nå i år. Der er stadigvæk 4-5 uger tilbage af sæsonen hvor boringen kan fortsætte, så hvis alting fortsætter med at gå godt kunne boringen faktisk komme ret langt allerede i år. Vi krydser fingre for at boringen kan nå isens bund i 2010.

Hvad vi har udrettet i dag:

  1. Boret med det lange NEEM-bor: 30,99 m. Borernes dybde: 860,55 m.
  2. Genstartet logning af iskernen i 561,55 m dybde. Slutdybde: 568,15 m.
  3. Processeret iskerne: 23,10 m. Dybde: 550,55 m.
  4. CFA analyse: 22,55 m. Dybde: 231,00 m.
  5. Forberedt tagrender til beskyttelse af skør is i kernebufferen.
  6. Begyndt at samle dele til shallow-boret.
  7. Bygget isbar til i morgen aften.

Ad. 1: Borernes rapport d. 2. juli:
"I borehallen fejrede vi at have passeret 800 m, boret 33,5 m kerne og sluttede dagen ved 829,56 m."

Ad. 2: Iskernerne som vi nu logger har været lagret i mere end ti dage i iskernebufferen for at afspændes. Vi bringer kernerne tilbage til loggeboret i borehallen og logger og skærer dem i 1.65 m lange stykker. Logningen og gennemsavningen introducerer ikke nye brud i kernerne. I morgen vil vi undersøge om vi også kan processere de nyligt loggede kerner uden at lave nye brud. Hvis ja, fortsætter vi muligvis iskerneprocesseringen i et par dage endnu og forøger dermed dybden for starten af brittle-zonen. Dette ville give lidt plads i kernebufferen til processeringen under brittle-zonen. Isen i kernebufferen er nu omkring -18°C og både science-hal og logge-bord er omkring -15°C. Temperaturforskellen ser ikke ud til at påvirke kernerne.

Vejr: Ligesom i går havde vi lidt vind og snefygning i løbet af dagen, men klar blå himmel og smukt vejr om aftenen. Temperaturer fra -12°C til -20°C. Det ser ud til at stormen venter til næste uge.

Feltleder Anders Svensson

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→