2 July 2009

British Antarctic Survey radarmålinger

Det mobile BAS radar setup i aktion.? mce_tsrc=

Det mobile BAS radar setup i aktion.

British Antarctic Survey (BAS) udfører et associeret projekt ved NEEM, dvs. et projekt som ikke er direkte relateret til iskerneboringen. Fabien Gillet og Timothy Burton har kørt på skidoo rundt i området med deres radar, GPS, radio, og et telt i tilfælde af dårligt vejr. De bruger en fase-sensitiv radar til præcise målinger af forskydninger af interne lag i iskappen. To linier vinkelret på isdeleren (10 km hhv opstrøms og nedstrøms for lejren) blev opmålt sidste år, hver linie med 33 målepunkter. To bambusstænger blev efterladt ved hvert punkt til præcis repositioning af instrumentet. Dette års målinger viser god overensstemmelse med sidste års målinger og vertikale hastighedsprofiler for isen ned til 1000 m dybde opnås ved sammenligning af de to datasæt. Desuden er der gennemført GPS målinger på den ene linie til sammenligning med radarmålingerne. Resultaterne er vigtige for en detaljeret forståelse af isens flydning.

Hvad vi har udrettet i dag:

  1. Boret med det lange NEEM bor: 33,56 m. Borernes dybde: 829,56 m.
  2. Processeret iskerne: 21,45 m. Dybde: 527,45 m.
  3. CFA analyse: 18,70 m. Dybde: 208,45 m.
  4. Forberedt tagrender til beskyttelse af skør is i kernebufferen.
  5. Fyldt rampen til borehallen op med sne.
  6. Fodret lejrfuglen ‘David’ med sardiner i tomatsovs.

Ad.1: Borernes rapport d. 1. juli:
"34 m iskerne blev boret i dag sluttende i en dybde af 796 m. Den nye plastikplade brækkede I dagens første kørsel og et stort løst stykke blev heldigvis fanget i anti-torque-fjedrene da boret kom op til overfladen, så det blev ikke nødvendigt at fiske. Pladen blev sat på igen og boringen fortsatte. Denne type plastik bliver skør med den nuværende kombination af kolde temperaturer, borevæske og trykforhold I hullet. En reserveplade med en anden udformning og af et andet materiale ligger klar som backup."

Vejr: Flere snebyger I løbet af dagen og vind op til 7 m/s. Opklaring og mindre vind om aftenen, temperaturer fra -8 to -20 ° C.

Felt Leder, Anders Svensson

David i luften.? mce_tsrc=

David i luften.

 

 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→