25 June 2009

Lejren kommer op i fart

Den succesfulde analyse af de første 100 m iskerne i CFA laboratoriet fejres.

Den succesfulde analyse af de første 100 m iskerne i CFA laboratoriet fejres.

I dag var vores første almindelige arbejdsdag siden den store mandskabsudskiftning tirsdag.

Boringen er ved at komme godt i gang med mere end 27 m ny iskerne i dag. Fra i morgen af vil borene danne to hold og arbejde 16 timer i døgnet. Prøvetagning og måling af iskernen accelererer også med mere end 20 m is behandlet i dag.

I CFA hytten er de psykologisk vigtige første 100 m iskerne blevet målt og fra nu af vil analyserne køre døgnet rundt. I de følgende uger vil boringen komme igennem den såkaldte skør-is-zone hvor luftbobler under højt tryk gør isen skør når den bliver bragt op til overfladen. Isen fra skør-is-zonen vil ikke blive behandlet før næste år hvor den er relakseret og mere velegnet til at blive skåret i med en sav. Det er vores håb at boringen kommer relativt hurtigt igennem zonen med skør is, hvor isen igen bliver stabil og prøvetagningen kan fortsætte.

Hvad vi har bedrevet i dag:

  1. Boret med det lange NEEM bor. Borernes dybde: 620.08 m. 600 m blev passeret i dag.
  2. Iskerneprøvetagning og måling. Dybde: 380.60 m.
  3. CFA-analyse. Dybde: 100.65 m.
  4. Fortsættelse af BAS radarmålinger. 21 ud af 33 waypoints er blevet målt.
  5. En 4 m dyb sne-skakt til kemiprøvetagning blev gravet af vores Sydkoreanske deltagere.

Ad.1:

Borernes rapport:

"Endnu en successful dag i borehallen med boring af 8 iskerner på ialt 27.3 m længde og en afsluttende dybde på 620.08 meters. Oplæringen af det nye mandskab skrider godt fremad og vi forventer at arbejde på toholdsskift fra i morgen af."

Vejr: Solen skinner fra en skyfri himmel dagen lang; vindstyrken er op til 5 m/s fra SØ retning; dagtemperaturer op til -10 C og om natten ned til -20 C.

Felt Leder, Anders Svensson

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→