24 June 2009

Grønlands varme hjerte

Feltdeltagere nyder solskinnet

Feltdeltagere nyder solskinnet.

Sommeren er kommet til NEEM med klar blå himmel, vindstille og dagtemperaturer omkring -10°C.

De høje temperaturer giver desværre problemer i lejren. Når iskerner skubbes ud af boret, har de en temperatur på ca. -28°C og de høje temperaturer i borehallen kan få kernerne til at knække når de forlader iskerneborets kernerør. For at holde temperaturen i bore- og analyseshallerne så lave som muligt, holdes alle adgangsveje til hallerne lukket og der er blevet lavet køletunneler, hvorigennem der suges kold luft fra den omkringliggende firn. Desuden pumpes der under kolde nætter kold luft ned i hallerne fra overfladen.

I kemilaboratoriets isolerede kabine i analysehallen (CFA-kabinen) er der så meget elektronisk udstyr at temperaturen ind imellem når 25°C, og et ventillationssystem er derfor blevet installeret. Det er ret bizart gennem vinduerne til CFA-kabinen at se forskerne i laboratoriet gå rundt i T-shirt i deres subtropiske terrarium dybt under sneens overflade. Men intet er så skidt at det ikke er godt for noget: Man kan nu nyde eftermiddagsteen udenfor foran hovedbygningen. På overetagen i hovedbygningen når temperaturen i løbet af aftenen 30°C, selv med åbne vinduer.

Det er simplethen for varmt heroppe!

Hvad vi har lavet i dag::

  1. Borede med det lange NEEM-bor. Dybde: 592,76 m
  2. Logging er i venteposition
  3. Analyse og opskæring af iskerner. Dybde: 359,15 m
  4. CFA-analyse. Dybde: 86.35 m.
  5. Flyttede de 4 meter lange kernetrug til analysehallen
  6. Startede BAS' radarmålinger.
  7. Startede på c-akse-analyse med det franske måleudstyr.

Ad.1: Dagens borerapport:
"Vi havde endnu en god dag i borehallen med god stemning mens de nye borere trænedes i at forstå dybdeborets små særheder. Vi borede 18,7 m iskerne i seks kørsler og nåede dybden 592,76 meters. For at reducere temperaturchocket når iskernerne kommer ud af boret, har vi sat små stykker gaffa-tape på kernetrugene, men nu hvor vi er langt inde i dybdeintervallet med skør is, spaltes iskernen alligevel.";

Ad. 2: Da vi er i dybdeintervallet med skør is, bringes de friskborede iskerner i de nye 4 meter lange trug ind i kernelageret uden nogen former for måling. Efter at kernerne har haft noget tid til at spændingerne kan lette, vil de blive logget. Vejret: Solen skinner fra en klar blå himmel hele dagen; ingen vind; dagtemperaturer -10°C, nat -20°C.

Feltleder Anders Svensson

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→