26 June 2009

NEEM-produktionslinien

Bordfodbold på hovedbygningens førstesal

Bordfodbold er en populær beskæftigelse efter aftensmad.

Nu er produktionen kommet godt i gang efter mandskabsudskiftningen tirsdag. Iskerne-arbejdsgangen er således:

Først bores iskernen med det lange NEEM bor og boreholdet som består af syv personer. Den præcise længde af iskernen bestemmes, kernen samles med den forrige kerne og skæres i 1.65 m lange stykker af "loggerne" (to personer). Dernæst "processeres" kernen af et hold på ni personer: Isens elektriske egenskaber bestemmes (bruges til at identificere syreholdige vulkanske lag) og den visuelle stratigrafi af iskernen kortlægges. Hver iskernesektion på 1,65 m skæres nu op i 80 stykker med syv forskellige båndsave. De forskellige iskernestykker udgør prøver til analyse af isens isotopiske sammensætning (klima), af gaskoncentrationer og gasisotopsammensætning (drivhusgasser) og af Beryllium-10 koncentrationen (solaktivitet). Et 3x3 cm2 stort tværsnit af iskernen smeltes og benyttes til såkaldt Continuous Flow Analysis (CFA) hvor koncentrationen af støv og mere end ti forskellige kemiske komponenter i smeltevandet måles i høj tidslig opløsning af CFA-holdet på seks personer. Endelig er der prøvetagning for vulkansk aske og pollen, og isens krystallinske struktur analyseres (tre personer). Den tiloversblevne is pakkes i plastikposer og iskernekasser inden den sendes ud af lejren.

Hvad vi har bedrevet i dag:

  1. Boret med det lange NEEM-bor. Borernes dybde: 656,98 m.
  2. Iskerneprøvetagning og måling ("processering"). Dybde: 408,65 m.
  3. CFA-analyse. Dybde: 111,65 m.
  4. Fortsættelse af BAS radarmålinger.
  5. Afsluttet Koreansk prøvetagning i sneskakt.

Ad.1: Meget stor fremgang, men dårlig kvalitet af de sidste kerner. Flere detaljer følger i morgen.

Ad. 3: CFA-holdet passerede 100 m dybde to gange i løbet af de sidste 24 timer: Første gang i den korte iskerne som blev boret til pilothullet i 2008. Anden gang i hovedkernen der blev boret i 2009 og som har et dybdeoverlap med den korte kerne fordi boret afveg fra sidste års borehul. En sjælden lejlighed til at fejre samme begivenhed to gange.

Vejr: Tynde høje skyer, vind på op til 8 m/s fra S, dagtemperaturer op til -8°C og om natten ned til -15°C. Lidt snefygning.

Feltleder Anders Svensson

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→