21 June 2009

Grønlands nationaldag og voodoo i lejren.

Maggan udgraver køletunnel.

Maggan udgraver køletunnel.

Det er Grønlands nationaldag i dag. Denne dag markerer også overgangen fra hjemmestyre til selvstyre. Vi markerede dagen og sender vore bedste ønsker for fremtiden til det grønlandske og danske folk og regeringer i den ny form som rigsfællesskabet har fået.

Det var også en dag med voodoo. Nu er vi fysikere normalt skeptiske overfor magi, men idag opdagede loggerne den. Ved loggerbordet knækkede iskernen når den blev lagt tilrette til opskæring. Så placerede loggerne, Susanne og Bo, sammen med Sverrir et stykke kernetrug tæt ved saven under kernen. Så holdt kernen op med at knække. Dette lyder forståeligt; men pointen er, at kernen slet ikke rørte kernetrugstykket. Når man arbejder med skør is, virker magien. Hele dagen gik logging og opskæring fint, og vi besluttede at fortsætte med at opskære den friske kerne i 1,65 m lange stykker så længe det går godt.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Borede og rensede hullet med det lange NEEM-bor.
  2. Loggede iskerner. Sidste Bag: 1021, dybde 561,55 m.
  3. Ingen opskæring og prøvetagning i dag. Dybde: 329,45 m.
  4. Målinger i CFA laboratoriet.
  5. Planerede landingsbanen helt til kanten, tilkørsler og S-halvdel af forpladsen med snefræseren.
  6. Udgravning af køletunnelen er færdig.
  7. Fjernede sne fra bagvæggen ved kernelageret. Nu passer 4 m kernetrug i lagerreolen.
  8. Fejrede Grønlands nationaldag med moskusokse til middag og et bål med en skål med de bedste ønsker. 

Ad 1: Således så borernes rapport ud i dag: "Rensning af hullet. Vi brugte tre kørsler med topventilen lukket for at opsamle løse spåner i borevæsken under nedturen. Vi hentede 20 kg spåner op og 2,6 m iskerne. Det viste sig, at pumpen hurtigt bliver tilpakket når der filtreres til bunden. Den bedste løsning synes at være at undlade med at starte motoren, at undlade at bore og trække boret op efter det har nået bunden. En sidste normal kørsel, 3,50 m kerne, blev udført med en usædvanlig stabil borestrøm, helt hen imod slutningen af kørslen. Vi borede 6,09 m i tre kørsler; borernes dybde er 548,30 m."

Vejret: Om morgenen moderat skydække. Om eftermiddagen og om aftenen overskyet med snebyger. Temp. -16°C til -9°C, 3-5 m/s fra S senere SV. Sigtbarhed: 7 km, reduceret til 1 km i snebygerne.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→