19 June 2009

Skør is er på vej

Den vestlige del af lejren, pæn og ren, set fra toppen af hovedbygningen.

Den vestlige del af lejren, pæn og ren, set fra toppen af hovedbygningen.

Her til morgen var loggerne, Bo og Susanne frustrerede. Den fine justering de lavede i går var ikke nok, og den første iskerne revnede mange steder for dem. Intet is er tabt; men det er frustrerende at se en flot iskerne revne i mange stykker. Sverrir hjalp dem med at justere bord og sav endnu en gang, og resten af dagen forløb langsomt; men heldigvis begivenhedsløst.
Efter aftensmaden havde vi en diskussion om situationen. I diskussionen deltog folk med erfaringer med skør is fra Dye-3, GRIP, NGRIP, EPICA Dome C, EPICA DML, Dome Fuji og Wais Divide. Som feltleder er det er stort privilegium at have et sådant hold i lejren. I løbet af de sidste 10 år er analyser af gasser og CFA blevet en vigtig del af moderne iskerneanalyse, og da NEEM s formål er at sammenligne vor tids klima med klimaet i den forrige mellemistid, EEM perioden, er vores tolerancetærskel for hvornår vi skal stoppe opskæringen lavere end tidligere. Ved EPICA Dome C blev skør is erklæret ved 585,20 m dybde. Ved WAIS Divide og EPICA DML kom erklæringen ved næsten samme dybde.
Vores plan er nu at fortsætte logningen i to dage mere. Så vil vi erklære skør is og stoppe med at logge isen umiddelbart efter boringen. Logningen vil blive foretaget efter 5 dages oplagring i iskernelageret, da erfaringer viser, at isen herefter kan opmåles og saves over.
Hele kerne-opskæringen og –analysen vil stoppe lørdag og søndag. Undtaget er CFA laboratoriet. Vi vil i stedet grave en køletunnel i analysehallen svarende til den i borehallen, så kølingen virker når næste hold kommer herop.
Skør-is-zonen. En fodnote: Præcis som i havet stiger trykket nedefter i en iskappe. Det er derfor vi skal have en borevæske i hullet for at undgå, at boret bliver mast af trykket fra isens flydning. Gletscheris er sammenpresset sne og den indeholder derfor bobler af indespærret luft. Det er denne luft som giver os så vigtige oplysninger om drivhusgasserne tilbage i klimahistorien. Imidlertid stiger lufttrykket i boblerne med dybden på samme måde som i isen. I den is, vi borede i dag, er luftrykket i boblerne på 50 atmosfære, så selv små mekaniske påvirkninger af iskernen kan få nogle bobler til at eksplodere og isen til at revne. Isen er skør. Hvis vi håndterer isen som om det var æg, meget forsigtigt, og lader isen afspænde i et par dage, så aftager skørheden. Umiddelbart kan det synes, at alt er tabt, når vi når dybere ned og trykket stiger; men naturen hjælper os. Ved 1200 m dybde ender skør-is-zonen. Trykket i boblerne er nu på mere end 100 atmosfære, og så bliver luften i boblerne presset ind i selve isens krystaller og danner klatrathydrater (krystalvand). Boblerne forsvinder og isen bliver robust og fremkommelig igen. Senere i iskernelageret afspænder iskernen, den udvider sig lidt og boblerne genopstår, dog uden at isen sprænges.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Borede med det lange NEEM bor.
  2. Loggede iskerner. Sidste Bag:971, dybde 534,05 m.
  3. Opskæring og prøvetagning af 30,55 m iskerne. Dybde: 329,45 m.
  4. Målinger i CFA laboratoriet.
  5. Planerede landingsbanen med snefræseren.
  6. Pakkede målestationen til luftprøver ned.
  7. Studier af isens fysiske egenskaber.
  8. Lavede skorsten til CFA laboratoriet.

Ad 1: Således så borernes rapport ud i dag:
”Stabil boring efter en lille reparation og justering af loggerbordet. Sebastian er blevet certificeret konsol operatør.
Vi borede 21,14 m i 6 kørsler. Borernes dybde er 524,82 m.”

Ad.8: CFA laboratoriet producerer så meget varme, at vi er nødt til at føre varmen væk i en skorsten.

Vejret: Næsten overskyet af tynde høje skyer hele dagen. Temp. -23 °C til - 11 °C, 3-7 m/s fra S, senere SV.
Sigtbarhed: Ubegrænset.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→