18 June 2009

En dag med succes’er og skuffelser

 Sarah og Anna S. Nyder et stille øjeblik på en sofa med sne-marokkopuder
for enden af landingsbanen.

Sarah og Anna S. Nyder et stille øjeblik på en sofa med sne-marokkopuder for enden af landingsbanen. Sofaen, 2 km fra lejren, er et yndet udflugtsmål, når man ønsker at nyde synet af Indlandsisens hvide uendelighed.

CFA laboratoriet har lavet deres første målinger i dag! Den schweiziske del af systemet virker på nær sulfat som holdet vil få i gang under målingerne de næste dage.
Vand Picarro’en virker on-line; men gas Picarro’en fik ikke noget gas, da de første kernesektioner består af firn og gassen undslipper.
Den britiske hurtige ion kromatograf virker selvom de to suppressorer lækker og skal udskiftes. Laseren i gennemstrømningscytometeret til støv studier brød sammen netop som målingerne begyndte. Det er næsten overflødigt at nævne, at Ernesto var dybt skuffet. Hen har været klar i flere dage.
Iskerneloggerne var glade. De havde en hel dag uden knækkede iskerner. Lejren er i øvrigt i sjælden god stand – opryddet og pæn. Vejret er stadig godt, og uden sne og snefygning har vi været i stand til ryddeop mange steder. Sarah serverede orientalsk and til aftensmad.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Borede med det lange NEEM bor.
  2. Loggede iskerner. Sidste Bag:933, dybde 513,15 m.
  3. Opskæring og prøvetagning af 23,10 m iskerne. Dybde: 298,10 m.
  4. Målinger i CFA laboratoriet.
  5. Planerede forplads og tilkørsler med bjælkehøvlen.
  6. Platformen til folkene i analysehallen er nu opstillet i kernelageret.
  7. Flexmobilen repareret.
  8. Adskillige paller med returgods er klargjort og godsslæderne er rengjort for sne.

Ad 1: Således så borernes rapport ud i dag:
”Stabil boring. Vores stigning er 2mm ved nul tryk på skærene, 3 mm defineret af skoene. Stigningen kan styres ved trækket i kablet. Den bliver ofte reduceret til 1 mm mod slutningen af en kørsel. Borestrømmen er for det meste stabil omkring 8,7 A, lidt højere mod slutningen når spånkammeret er ved at pakke til. Det nødvendige træk til at knække kernerne af er lidt forøget, til det sidste brud skulle vi bruge et træk på 1300 kg.
Vi borede 28,10 m i 8 kørsler. Borernes dybde 503,66 m.”

Ad.5: Ana W. er blevet oplært til at køre Flexmobil. Hun vil passe landingsbanen frem til flyvningen den 9.juli.

Vejret: Fint hele dagen. Temp. -19 °C til - 10 °C, 1-6 m/s fra SSØ.
Sigtbarhed: Ubegrænset.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→