9 June 2009

Nu borer og analyserer vi iskerner

Susanne B., Susanne I. og Sebastian i den nye proviantfryser.

Susanne B., Susanne I. og Sebastian i den nye proviantfryser.

Dette er den første dag i en forhåbentlig lang række af dage med boring, opskæring og målinger på iskernen. Vi er i en ”alle mand på dæk” situation. Mens borerne og videnskabsfolk arbejder i snehulerne, er lejrstaben reduceret til nogle få: En kok (Sarah), to mekanikere (Sverrir og Jørn), en erfaren snemaskineoperatør og alsidig assistent (Lou), en lejrleder (J.P.) og en husmus (på skift mellem videnskabsfolkene). Listen med ”hvad vi har lavet i dag” bliver kortere fra i dag; men den vil have et nyt fast punkt: Opskæring og måling.
En kort forklaring på dybderne i listen. Grunden til, at vi tilsyneladende kan logge iskerner dybere end borerne er nået til, skyldes at toppen af hullet, hvor borerne begynder, er omkring 11 m dybere end sommeroverfladen fra 2008, som er dybdereferencen for iskernedybde (logget dybde). Når iskernerne er logget, d.v.s. mærket og tildelt en dybde, bliver de anbragt i kernebufferen (et reolsystem med mere end 150 kernetrug). Når kernerne tages ud til opskæring og analyse bliver der skåret prøver, foretaget målinger og endelig bliver resten samt prøverne pakket i isolerede kasser, klar til transport. Lige nu er analyseholdet næsten 200 m bagefter; men de skal nok hale ind.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Borede med det lange NEEM bor.
  2. Loggede iskerner. Sidste Bag: 542, dybde 298,10 m.
  3. Opskar og målte 11 m iskerner.
  4. Udjævnede bakken af sne til lagergaragen.
  5. I CFA laboratoriet er der er nu to nye komponenter klar: Calcium og ammonium.
  6. Lavede proviantoptælling i kokkens fryser.

Ad 1: Således så borernes rapport ud i dag: ”Den stabile boring fra i går fortsatte i dag. Vores stigning går fra 3,5 mm først i kørslen til 2,5 mm hen imod slutningen. Borestrømmen er normalt fra 8 til 10 A. Afbrækningen af kernen er stabil og pæn. Vi trækker med omkring 700 kg til afbrækket. Begge modhageknive griber fast. Spånopsamlingen er 100 %. Længste kerne i dag var 3,51m. Vi borede 26,2 m i 8 kørsler.
Borernes dybde er 288,61 m.”

Ad.5: Flere og flere analyser til forskellige komponenter bliver føjet til CFA laboratoriet. Det bliver det mest avancerede Kontinuerte Fluid Analyse (CFA) og prøvetagningsarbejde der nogensinde er udført på en iskerne. En isstang på 33 mm x 33mm langs hele iskernen bliver smeltet fra den ene ende til den anden på en varmeplade. Smeltevandet bliver analyseret for omkring 15 forskellige kemiske urenheder, vindblæst støv, kosmogene isotoper, vulkansk aske, isotoper i kemiske forbindelser, tungmetaller, drivhusgasser og isens isotopsammensætning. Efterhånden som CFA laboratoriet bliver fyldt med udstyr, stiger temperaturen i kabinen til tropiske varmegrader. Vi planlægger at lave en skorsten op til overfladen for at slippe af med varmen.

Vejret: Fint hele dagen. Temp. -23 °C til -11 °C, 2-6 m/s hovedsagelig fra SSØ.
Sigtbarhed: Ubegrænset. Vi kunne nyde en kop eftermiddagskaffe i solen ved picnicborde.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→