3 June 2009

Vejret er dårligt - det hjalp ikke at vente

En frisk boret iskerne stikker ud fra bunden på boret. Krissy er ved at
forberede afmonteringen af kernerøret.

En frisk boret iskerne stikker ud fra bunden på boret. Krissy er ved at forberede afmonteringen af kernerøret.

I dag havde vi snevejr og vind hele dagen og meget høje temperaturer. Vi lod flyet vente så længe som muligt; men vejret blev ikke bedre. Kl. 12.00 aflyste vi flyet. Nu håber vi, at flyet kommer i morgen. På grund af kraftigt snevejr og den usædvanlige vindretning har vi nu et nyt hold snedriver i lejren. Selvom vi planerede landingsbanen i 4 timer i morges, bliver vi nødt til at arbejde med den i morgen tidlig igen. De nye snedriver er bløde på grund af den nye varme sne. Imidlertid fortsatte boringen i borehallen, og i laboratoriehallen er hele infrastrukturen på plads. Det er egentlig ironisk, men i CFA laboratoriet har de et varmeproblem. Apparaturet udvikler så meget varme, at temperaturerne er tropiske. Vi bliver nødt til at installere en skorsten for at lede varmen væk.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Borede med det lange NEEM bor.
  2. Loggede iskerner.
  3. Byggede videre i CFA laboratoriet.
  4. Planerede landingsbanen som forberedelse til flyvning i dårligt vejr.
  5. Satte udstyr op til måling af isens fysiske egenskaber.
  6. Monterede løfteanordning i borehallens loft.
  7. Reparerede den seismiske station.

Ad 1: Således så borernes rapport ud i dag: ”Boringen er ret ustabil, hvilket vi mener skyldes de meget fine spåner. Vi skiftede derfor skoene, som sidder bagved skærene og begrænser skæredybden, fra 3 mm til 4mm for at forøge stigningen og give grovere spåner. Imidlertid blev de fleste spåner pakket sammen under centerringen på midten af den hule aksel. Vi forventer, at en kort spiralskubber monteret under centerringen vil hjælpe til med at skubbe spånerne op i den øverste halvdel af spånkammeret. Vi får en næsten 100 % opsamling af de spåner vi producerer i spånkammeret.
Borernes dybde er 221,81 m.”

Ad.7: Det viste sig, at GPS antennen til den seismiske station er i stykker. En ny er blevet monteret, og den seismiske enhed er blevet nulstillet og centreret og stationen modtager nu den korrekte tid via GPS.

Vejret: Blæsende, overskyet, sne og snefygning hele dagen. Temp. . -9 °C til -7 °C, 8-10 m/s fra VSV.
Sigtbarhed: 1/2 km til 1.5 km.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→