At bore en iskerne

Boret, der bruges til at bore NEEM-iskernen, er baseret på et flere årtier gammelt design, der har udviklet sig gradvist siden den sydgrønlandske DYE-3 iskerneboring. Boret er en komplet enhed, der kun er forbundet med overfladen via et 7,3 mm tykt stålkabel. Kablet leder strøm til boret samt styrekommandoer fra boreoperatøren.

Boret er ca. 13,5 meter langt og ses her med det yderste borerør (antydet med grønt) fjernet. Når boret er klar til brug, er det kun borehovedet og anti-spin-sektionen (nederst til højre), der stikker ud af borerøret.

Borehovedet (yderst til venstre) skærer en ca. 2 cm bred ring af is væk. Den indre diameter af denne ring er 98 mm, hvilket er selve iskernens mål. Iskernen glider ind i kernerøret (med spiralerne), mens de bortskårne spåner bevæger sig opad mellem kernerøret og det ydre borerør. Messing-enheden i midten er pumpen, der pumper borevæske og spåner ind i spånekammeret, hvor spånerne filtreres fra, mens borevæsken løber ud gennem det hule skaft og genbruges. I det virkelige bor er både kernerør og spånekammer ca. 4 meter lange, selvom de på tegningen er afkortet for at øge overskueligheden.

Den midterste sektion er et trykkammer, der indeholder motor og elektroniksektionen. Ved bunden af Indlandsisen er trykket ca. 270 gange højere end ved havets overflade, så pakningerne skal være i orden.

Den øverste del af boret er den såkaldte anti-spin-sektion, der forhindrer boret i at rotere i hullet. 3 fjederbelastede "skøjter" skærer sig ind i borehullets sider og sikrer at det er borehovedet og pumpen, og ikke resten af boret, der roterer.

Boret kan indeholde op til 4 meter iskerne pr. boring. Når boret er fyldt, stoppes rotationen, og der trækkes i kablet. Små fjederbelastede knive skærer sig ind i iskernen og forhindrer den i at glide ud af borerøret. Med en kraft svarende til 400-1000 kilos træk knækkes iskernen, og boret bringes til overfladen.

På overfladen skilles boret ad, og kernen skubbes baglæns ud af borerøret. Spånerne fjernes, og efter at være blevet samlet, er boret klar til endnu en tur ned i dybet.

Det vil kræve 8-900 borekørsler at nå gennem de ca. 2½ km is ved NEEM. Hver boring tager mellem ca. 40 minutter og flere timer afhængig af dybden. Boringen vil starte i 2008 og forventes tilendebragt sent på 2010-feltsæsonen eller i løbet af 2011-sæsonen.
 

Se hvordan kernefangerne monteres i borehovedet:

Se boreholdet arbejde i borehallen:
(Se Flash-filmen nedenfor eller hent filmen som MPEG4-fil).