7 July 2010

Behandling af den skøre is

Den skøre is fra Holocene er fuld af brud
Skør is i linie-scanneren, hvor de interne brud tydeligt ses.

Da iskernebehandlingen sker hurtigere end iskerneboringen, skiftede man i går til at behandle noget af den skøre is fra Holocene, som har ligget på NEEM siden sidste år. Denne del af iskernen er fuld af brud som skyldes, at luftbobler under højt tryk sprænger isen, når den kommer itl overfladen.

Den skøre is strækker sig over flere tusinde år I Holocene, og der må gås særligt nænsomt til værks ved behandlingen af denne is, for at så mange måleserier som muligt kan gennemføres også i denne del af kernen. De mange brud sætter dog visse begrænsninger for nogle målinger, som for eksempel CFA analysen, der kun kan udføres på iskerne uden brud. Derfor må alle brudene fjernes før analysen, og nogle kerneafsnit må springes over.

De måleserier som bliver gennemført, kommer imidlertid til at udgøre den første grønlandske Holocene CFA profil. Det bliver et stærkt datasæt, da det vil beskrive mange forskellige klima-indikatorer i en opløsning, der gør det muligt at adskille årstiderne hvert år. Et dyrebart datasæt der kræver en del tålmodighed af dem som behandler isen.

Boring: 12,17 m, borernes dybde: 2386,44 m.
Logning: 7,11 m, loggernes dybde: 2403,36 m.
Iskernebehandling og analyse: bag 1233-1270 (20,90 m), 698,50 m.
CFA: bag 3622-3661 (22,00 m), 2013,55 m.

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boret og opmålt iskerne.
2. Behandlet og analyseret iskerne.
3. Målt CFA.
4. Bygget ny kunstnerisk trappe til main Dome.

Vejr: Klar blå himmel, svag vind fra SE og temperaturer -16 °C to -6 °C.

FL's Dorthe Dahl-Jensen og Anders Svensson

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→