29 June 2010

Hvor gammel er isen?

En falk kigger forbi
En meget sjælden gæst kom til NEEM i dag - en falk.

Grundet meget høje temperaturer på op til -1,5 °C om morgenen, blev dagens planlagte flyvning aflyst. Der bliver et nyt forsøg i morgen.

I dag passerede NEEM boringen 2300 m dybde, og alle er meget interesserede i at vide hvor gammel den dybe is er. Allerede den nyligt borede kerne giver et hint om, i hvilken klimatisk periode sneen blev deponeret. I koldt klima, såsom en istid, indeholder isen høje koncentrationer af støv og urenheder, der ofte ses i isen som uklare bånd. Den nyligt borede is er fuldstændig transparent, hvilket indikerer at vi nu borer i mellemistidsis fra Eem-tiden.
En anden klimaindikator er iskrystalstørrelsen, som er relateret til både indholdet af urenheder og isens temperaturhistorie. I den is som er boret i løbet af de sidste dage, har vi lejlighedsvis set krystaller, som er adskillige centimeter store, hvilket også er et tegn på at vi borer i 'varm' is med lavt indhold af urenheder.
Den næste klimaindikator får vi fra DEP og ECM målingerne, som er målinger af hhv. isens dielektriske egenskaber og dens ledningsevne. Sammenligning af disse profiler med de tilsvarende profiler fra NGRIP iskernen viser, at vi nu er i Eem.
Det mest robuste klimasignal får vi sandsynligvis fra isens vandisotopsammensætning, som måles i lejren nogle dage efter at isen er blevet boret.

Vi holder godt øje med ændringer i disse klimaindikatorer for at se, om vi når starten af Eemtiden som baseret på nordatlantiske havbundskerner og drypsten i kinesiske huler, er vurderet til at have en alder på 129.000 år.

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boring og opmåling af Eem is. Borernes dybde: 2282,25 m. Loggernes dybde:
    2301,79 m.
2. Iskernemåling og opskæring af is. 11,0 m. Slutdybde 2253,35 m.
3. CFA målinger. 22,0 m. Slutdybde: 1878,25 m.
4. Justeret vejrstationens vindretningsindikator.
5. Klargjorde skiway.

Vejret: Overskyet med mindre snebyger om morgenen, men opklaring i løbet af dagen og klar blå himmel om natten. Om morgenen absolut ingen vind og temperaturer op til -1,5 °C. Om aftenen vind op til 5 m/s fra ØSØ og temperatur på -12 °C.

Feltleder, Anders Svensson

 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→