26 June 2010

Dokumentation af NEEM

Mange kokke fordærver ikke  maden
Antallet af kokke på NEEM er hastigt voksende.

Tilbage i de tidlige halvfemsere dokumenterede professor Willi Dansgaard GRIP iskerneboreprojektet i sin legendariske film 'Isens Saga'. Det er vældigt morsomt at se den film heroppe i lejren, da mange af scenerne ligeså godt kunne have været optaget på NEEM. Lejrens opbygning, boringen, kerneprocesseringen og dagligdagen var ikke så meget anderledes for 20 år siden.
Dog er der også forskelle: for eksempel er rygning ikke længere tilladt mens man behandler iskernerne (og måler urenheder i ppb koncentrationer). Lejrens kommunikation med verden udenfor sker nu også hovedsageligt med satellittelefon frem for HF radio og telex, som i forrige årtusinde.

I denne uge har vi besøg af to kommunikationsmedarbejdere fra Niels Bohr Instituttet, Gertie Skaarup og Torben Andersen, som er her for at producere en dokumentarudsendelse om livet og videnskaben på NEEM. De er heldige at være her netop som isen fra Eemtiden bliver boret. Formidlingsprogrammer er helt afgørende for offentlighedens interesse for projektet og for uddannelsesformål, så lejren støtter op omkring vores besøgende så vidt muligt uden at det går ud over det daglige arbejde. Vi ser meget frem til at se dokumentaren.

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boring og opmåling af Eem is. Borernes dybde: 2235.67 m. Loggernes dybde:
  2253.95 m.
2. Iskernemåling og opskæring af is til dybde 2203.85 m.
3. CFA målinger. Målt idag: 17,6 m. Dybden er 1833.15 m.
4. Fejret lørdag aften i Eemisk ånd.

Ad. 4: Vi fik en dejlig middag tilberedt af et stort antal kokke fra mange forskellige nationer med vores falske svenske belgiske deltager som primus motor. Tak!

Vejret: Klar blå himmel fra morgen til aften, temp. -8 °C til -4 °C , vind 1-4 m/s fra SSØ.

Feltleder, Anders Svensson

 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→