15 June 2010

NEEM lejrens hjerte stod stille i 35 minutter

tekst
Dette billede er forvrænget. Det er et panorama fra den ene ende af analysehallen til den anden. Personen helt til venstre pakker prøver tll analyser af drivhusgasserne i iskernen. Den hvide kasse med døren er CFA laboratoriet. Personen i midten forbereder optisk scanning på apparatet med det røde lys til venstre for ham. Bordet med det skarpe lys er hvor isen poleres til optisk scanning. Personerne til højre måler ECM på iskernen. Helt til højre ses plasticgardinerne bag hvilke vi opbevarer iskernerne.


I dag er en af de dage hvor der udføres rutineservice på hovedgeneratoren.
Det er en 130 kW diesel generator, og den forsyner hele lejren med strøm.
Den er lejrens hjerte. Alle skal advares før strømmen afbrydes, og vi sikrer os, at boret er på overfladen. Det giver de fleste en lille pause i arbejdet; men i CFA laboratorierne er der hektisk aktivitet, da de skal overvåge alt udstyr, mens det kører på nødstrøm fra batterier.

I køkkenet skal der tappes vand i kander og der skal laves kaffe på forhånd, da alle folk fra analysehallen forsamles i køkkenet til en kop kaffe under strømafbrydelsen. Man indser virkeligt hvor afhængige af elektricitet vi alle er. Sverrir og Lou tog sig af generatoren, og den bliver behandlet som et lille barn. Vi har flere nødgeneratorer i lejren; men de er små (15kW) og de kan kun sikre overlevelse i en nødsituation, så  omhyggelig pleje af hovedgeneratoren er velplaceret.

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boret og opmålt iskerner.
2. Iskernemåling og opskæring: 42 bags fra 3674 til 3715.
3. CFA målinger. Målte 18,7 m. CFA dybden er 1651,65 m.
4. Præparerede landingsbanen og tilkørsler med bjælkehøvlen i zig-zag og på langs.
5. Svejsede ekstra stabilisatorer på mederne til den anden tank.
6. Vedlgeholdelse på hovedgeneratoren.

Ad.1: Borernes rapport:
Syv kørsler i dag med en skærstigning på 2,2 mm. Alle kørsler var gode undtagen een, hvor  ”der var mere is under skoene end i borerøret” (Adrian Schildt). Hældningen af borehullet har været stabilt, siden vi begyndte at have negativ vægt på skærene.

Borernes dybde: 2089.86 m. Opmålt dybde 2104,39 m.

Ad.6: Hovedgeneratoren blev slukket i dag i 35 minutter for
rutinevedligeholdelse: Olieskift, filterskift, eftersyn af batterisyren og eftersyn af kølervæsken.

Vejret: Klart, om aftenen vendte det overskyede vejr tilbage.  -15 °C  til –
6 °C  , 5  m/s fra SØ, senere SV. Sigtbarhed: Ubegrænset, men med dårlig overfladekontrast på grund af skydækket.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→