14 June 2010

Viser vejret os virkelig lyset for enden af tunnelen?

En uendelig opgave: at fjerne snedriver
Sverrir bruger Pistenbullyen til at fjerne snedriver omkring snedkergaragen.

Dagen i dag begyndte som alle andre de sidste fem dage: Varmt, moderat vind og helt overskyet. Men ved aftensmadstid, kl. 19, trak skyerne sig tilbage mod nordvest, og lejren oplevede solskin for første gang i flere dage. Mange skyndte sig udenfor, og snart var der gang i boldspil i midten af lejren.

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boret og opmålt iskerner.
2. Iskernemåling og opskæring: 44 bags fra 3629 til 3673.
3. CFA målinger. Målte 20,9 m. CFA dybden er 1632,95 m.
4. Præparerede landingsbanen med bjælkehøvlen i zig-zag.
5. Fjernede sne fra omkring snedkergaragen.

Ad.1: Borernes rapport:
Den gode stabile boring, vi har haft de sidste 8 dage, forsvandt, da skærstigningen faldt ned under 1,2 mm i fem kørsler i træk. Vi forøgede stigningen til 2,4 mm (0,15 mm frigang ved drejebænken). Dette forbedrede vores situation på to måder.
For det første kan vi igen bore mere end 3 m ad gangen; men med motorstrømmen helt ved den øvre grænse af trykkammer nr.1 ved slutningen af kørslen. For det andet kan vi nu bore med negativ skærevægt, som vi håber kan føre til at hældningen af hullet formindskes. Førhen var vi nødt til at bore med positiv vægt på skærene på ca. 10 kg.

Borernes dybde: 2071.90 m. Opmålt dybde 2088,25 m.

Vejret: Overskyet hele dagen med opklaring til aften. -10 °C til -5 °C , 5 m/s fra S, senere SV og SØ. Sigtbarhed: Ubegrænset, men med dårlig overfladekontrast på grund af skydækket.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→