7 June 2010

Det nye hold lærer hurtigt

tekst
Hele NEEM lejren imellem snebygerne.

I dag var store oplæringsdag for de nye i lejren, og de tog rigtigt hurtigt ved lære. Boreankermanden, Trevor, organiserede boreholdene. Ankermanden i analysehallen, Bo, organiserede arbejdet der, CFA ankerfolkene, Simon og Daiana fik rutinerne igang i CFA laboratoriet mens Christopher fungerede som ankermand i isotop og gas laboratoriet. Alting gik glat fremad, så nu skal de nye bare lære de almindelige lejrlivsrutiner, så som: Hvis du vil have et bad, så fyld snesmelteren op med sne, o.s.v.

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boret og opmålt iskerner.
2. Iskernemåling og opskæring: 29 bags fra 3399 til 3427. Det nye hold lærer hurtigt.
3. Målte CFA. Det nye hold lærer hurtigt. Målte 9,9 m. CFA dybden er 1531,75 m.
4. Præparerede landingsbanen med fræser for at fjerne sporene fra flyet i går.
5. Lavede snehule til indfrysning af pollen prøver.
6. Reparerede den franske laser Picarro til vand isotopanalyser.

Ad.1: Borernes rapport:
Boringen er blevet bedre. Vi fortsætter med en lav skærstigning på 1,6 mm og har lavet flere hele kørsler. Andre er begrænset til 1,7 – 2,5 m på grund af manglende penetrering og tilsyneladende tilstopning af den hule aksel. Den nedre del af pumpen skulle udskiftes mandag morgen da den anden glideskrue gik løs (den første gik løs for 10 dage siden). Den ny ”gamle” pumpe virker fint.

Borernes dybde 1954,47 m. Opmålt dybde: 1970,10 m.

Vejret: Overskyet med mange kraftige snebyger.  -7 °C til – 3,8 °C ,  5 m/s fra SV. Sigtbarhed:  ubegrænset ned til 500m under de mange snebyger. I juni 2009 var maksimum temperaturen -7 °C . I de seneste dage er denne temperatur blevet overskredet. Imidlertid havde vi i 2008 flere perioder med varmt vejr, begyndende allerede sidst i maj.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→