2 June 2010

Hilsen fra Island

askelag i en iskern
"Z2" askelaget i iskernen. Bemærk: Billedet er blevet strakt vandret til dobbelt længde for at passe til formatet. Billedet fra i går er taget med et kamera ophængt i en drage i 200 m højde. Vi bruger dragen til meteorologiske observationer.

For nogle uger siden var vulkanen Eyjafjallajökull i voldsomt udbrud i Island, og asken forstyrrede flytrafikken, også her ved NEEM. Selvom dette udbrud ser dramatisk ud, så
er det et lille udbrud i de islandske vulkanske annaler.
I dag trak borerne en iskerne op med et tydeligt brunt lag fra 1919,75 m dybde. Vi mener, at der er tale om "Z2" begivenheden. "Z2" eller rettere "Vulkansk aske zone 2" har fået navnet af geologer som studerer sedimenter fra bunden af oceanerne. Over alt
på havbunden af Nordatlanten finder man dette askelag. Det er også fundet i søsedimenter i Europa og i Nordamerika og overalt i de grønlandske iskerner, som rækker så langt tilbage i tiden.

Det er en vigtig markør, da asken kan bruges til at låse alle sedimenter fast på samme tidsskala. I den seneste iskerne fra NGRIP er asken dateret til 55.400 +- 2.400 år før vores tid. Dette udbrud har været kolossalt, da det har været i stand til at farve hele Indlandsisen brun.
I følge denne forfatters hukommelse, menes asken at stamme fra et udbrud i Katla-komplekset i Island, som er umiddelbar nabo til Eyjafjallajökull. Lad os håbe, at Katla ikke gentager spøgen i vores tid, da forstyrrelse af flytrafikken så vil blive det mindste
af vores problemer. Et udbrud af "Z2"s størrelse vil påvirke klimaet og høsten over store dele af den nordlige halvkugle i flere år.

Hvad vi har lavet i dag:
1. Boret og opmålt iskerner.
2. Iskernemåling og opskæring af skør is. Behandlede 37 bags fra 2239 til 2275.
3. Præparerede landingsbanen med snefræseren.
4. Byggede palle med returgods.
5. Målte CFA. Vi målte i dag 19,8 m. Sidste bag 2661, 1463,55 m.

Ad.1: Borernes rapport:
Tre kørsler producerede 2,7 m hver i formiddags. Så besluttede vi at afprøve den nye hule aksel. Vi monterede den samme pumpe som er blevet brugt på den to-delte hule aksel. Vi bemærkede, at borehovedet sad en smule skævt på borerøret, hvilket har ført til iskerner med en lidt mindre diameter. Da vi havde rettet dette, førte det til en
forøget skærestigning (fra ca 2,2 mm til 2,9 mm) med den nuværende konfiguration.
To kørsler med den lange hule aksel blev korte på grund af for høj borestrøm, som
skyldtes den forøgede skærestigning. I morgen vil vi formindske stigningen og fortsætte afprøvningen af den nye hule aksel.

Borernes dybde 1914,98 m. Opmålt dybde: 1928,85 m.

Vejret: Overskyet. -13°C til -9°C, 6 m/s fra SV. Sigtbarhed: 2 km ned til 500 m. Snebyger og snefygning.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen
 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→