30 May 2010

En smuk søndag

NEEM lejrens hovedgade med en række af flag
Med en række af flag langs hovedgaden ser NEEM lejren smuk ud på en solrig søndag.

Efter pausen i weekenden filtrerer borerne altid hullet for at fjerne isspåner. Jakob
benyttede lejligheden til at montere sit akkustiske ekko-lod og afprøve det. Det er
meningen, at dette instrument skal bruges senere i sæsonen, for at måle afstanden
mellem bunden af borehullet og undergrunden nedenunder.
Prøverne viste, at det burde være muligt at detektere bunden, når boringen når ned
til 50 m over bunden.

Ved stationen til opsamling af vanddamp kører alle systemer, og Hans Christian følger
udviklingen i vejret med stor interesse. Det nuværende vejr med næsten ingen vind og kraftig bundinversion er af særlig interesse.

Hvad vi har lavet i dag:
1. Filtreret hullet og boret og opmålt.
2. Eksperimenter med akustisk ekkolod i borehullet.
3. Iskernemåling og opskæring af skør is. Behandlede 15 bags fra 2154 til 2168.
4. Præparerede landingsbanen med bjælkehøvlen.
5. Målte CFA. Vi målte i dag 2,2 m. Sidste bag 2547, 1400,85 m
6. Fjernede snedriver omkring værkstedsgaragen.

Ad.1: Borernes rapport:
Jakob og Adrian sender ekko-loddet ned om formiddagen, mens Steff reparerer
pumpen og forbereder den nye 6 m lange hule aksel til montering. Filteret blev igen
monteret og samlede 7 kg isspåner op fra de nederste 100 m.
Første kørsel efter aftensmaden gav 2,3 m iskerne med en skærestigning på 1,7 mm.
Til den næste kørsel forøgede vi skærestigningen for at producere mere grove spåner,
som er lettere for pumpen at håndtere, og som fylder spånkammeret bedre.

Borernes dybde 1876,07 m. Opmålt dybde: 1887,05 m.

Vejret: Smuk dag og dejlig kold. -29°C til -18°C , 1 - 4 m/s fra SV, senere SØ.
Sigtbarhed: Ubegrænset.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→