26 May 2010

Nu virker de fleste CFA analyser

tekst
Et nærbillede af CFA smeltehovedet.

CFA står for ”kontinuert fluid analyse”. Det betyder, at vi måler lagene i iskernen mens en sektion af den smelter fra den ene ende til den anden. Dagens billede viser smeltehovedet. Bunden af en kvadratisk stang is (33mm x 33mm) kan ses i det kvadratiske hul i den hvide plade. Isstangen er 1,10 m lang. Nede i det firkantede hul er der en kogeplade af guld med et afløb i midten og et afløb langs kanten. Mens isen smelter, bliver vandet fra midterhullet analyseret kemisk, koncentrationen af mikropartikler bestemmes og vandets isotopsammensætning måles. Under smeltningen sprænges bobler af indespærret gammel luft, og i denne luft måles koncentrationen af drivhusgasser. Vandet fra afløbet langs kanten bruges til analyser som er ufølsomme for forurening fra håndtering af isstangen.


Hvad vi har lavet i dag:

  1. Justeret boret og boret iskerner.
  2. Klargjort udstyr i gaslaboratoriet. De danske metanmålinger virker nu.
  3. Iskernemåling og opskæring.
  4. Flyttede tomme kasser til vort udendørs godslager.
  5. Målte CFA. Vi målte idag 22 m. Sidste bag 2433, 1338,15 m
  6. Opsamling og måling af vanddamp. Forsøg med atmosfæremålinger ophængt i drage.
Ad.1: Borernes rapport:

Fra den 25. Maj:
Udvidelsen af hullet blev færdig i dag, helt ned til bunden i 1823,44 m kabeldybde. Helt nede fik vi også boret en 0,75 m iskerne. Resten af dagen filtrerede vi de afhøvlede isspåner op. Fire filterkørsler fra 1000 m og ned gav 37 kg isspåner. Boret er nu monteret, og vi vil begynde at bore i morgen tidligt.

I dag:
Seks kørsler og en kørsel igang i skrivende stund har nu siden udvidelse og oprensning givet mere end 12 m kerne. Vi stræber nu efter at finde en stabil fremgangsmåde, som producerer spåner som er grove nok til en effektiv fjernelse og opsamling i spånbeholderen, og som tillader boring uden at motorstømmen bliver større end den automatiske strømbegrænsning. Dette er øjensynlig en fin balance. De nye skær som er produceret i år er sat på borehovedet og vi vil tilpasse vore operationer til disse.


Borernes dybde 1836 m. Opmålt kernelængde 1836,95 m.

Ad.3: Behandlede 16 bags, sidste var bag 3353, 1844,15 m.

Vejret: Overskyet med tynde skyer og dis/tåge hele dagen,  -18°C til -7°C, 6-10 m/s fra S. Sigtbarhed: Mellem 2 km og ½ km.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

tekst
Steff laver justeringer på boret i borernes værksted.


← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→