Coronavirus Information på dansk / Information in English

Tomme tønder – University of Copenhagen

27 July 2009

Tomme tønder

Jørn flytter tomme tønder

Jørn flyttre tomme tønder fra loftet over borehallen til en flypalle ude ved landingsbanen.

For at modvirke at det dybe borehul i isen bliver presset sammen på grund af isflydningen, er det nødvendigt at fylde det op med en væske. Ved NEEM boringen benytter vi en blanding af ESTISOL 240  - som er et ekstrakt af kokosnøddeolie – og COASOL. Væskeblandingen er ikke skadelig og påvirker kun miljøet i meget ringe grad. Når tønderne med væsken er tomme, bliver de pakket på paller og returneret til Kangerlussuaq.

Hvad vi har lavet i dag:

1. Boret med det lange NEEM-bor:  24,00 m. Borernes dybde: 1378,37 m.
2. Logget 20,37 m iskerne. Loggernes dybde: 1387,99 m.
3. CFA-målinger: 9,35 m. Dybde: 550,00 m (bag 1000!)
4. Processeret (opskåret og målt) 6,6 m.  Dybde: 1355,75 m (bag 2465)
5. Fortsat den korte boring ved den anden lokation, NEEM2009S1. Dybde: 130 m.
6. Afsluttet de videnskabelige undersøgelser i firn-luft landsbyen
7. Pakket paller

Ad. 1: Borernes rapport  27. juli 2009:
”Det har været en god boredag. Vi formoder at det rensede borehul og det rene rør i boret har gjort en forskel. Alligevel havde vi i dag en kort boring fordi der var is under skæreskoen – hvilket er meget usædvanligt. Væskedensiteten i bunden af borehullet er fin (målt til 0,925 ved – 24°C). Med den tiltagende dybde kan den øgede tid det tager for boret at komme op og ned i hullet, efterhånden mærkes. I den nederste fjerdedel af borehullet er nedstigningshastigheden på ca. 0,70 m/sek. Ved at køre med så lav en hastighed sikrer vi os at kørslen foregår sikkert gennem den tyktflydende borevæske. Hældningen er 2,6, hvilket er et trin højere end i går. Alle kontrolable komponenter på boret er i god stand”.

Vejret: Solrig morgen . Hen ad eftermiddagen trak der skyer ind og om aftenen var det helt overskyet. Vinden tog til hen over middag og kl. 18:00 havde vi 18 knob. Vindretning: V. Temperaturer mellem -12°C og -7°C.

Fl, Dorthe Dahl-Jensen

Sushi til hele lejren
Louise og Brandon tilbereder Sushi til hele lejren - STOR TAK!

 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→