5 July 2009

Iskernestratigrafi

iskernestratigrafi

Smeltelag i den NEEM-is som vi har set indtil videre er sjældne fordi temperaturen sjældent kommer over 0 grader C. En gang imellem ser vi dog et bobble-frit lag som er en indikation for smeltning. Dette billede viser en unik 20 cm kernesektion fra omkring 1000 år f.v.t. som indeholder ikke mindre end syv smeltelag. Sektionen repræsenterer mere end et års nedbør, men smeltningen er kun sket om sommeren. Sandsynligvis er smeltevandet trængt ned i sneen ved overfladen hvorved adskillige smeltelag er blevet dannet i forskellig dybde.

I den NEEM is vi har set indtil videre er den visuelle iskernestratigrafi generelt ikke særlig interessant. For det meste er isen klar med mange luftbobler. Fra tid til anden ses dog forskellige interessante fænomener så som et vulkansk askelag, et synligt støvlag eller smeltelag. Isens årlag er naturligvis bevaret men normalt kan de ikke ses med det blotte øje. Kun når isen bliver målt i Dielectric Profile (DEP), Electrical Conductivity Measurement (ECM), Continuous Flow Analysis (CFA), eller når den isotopiske sammensætning af isen bestemmes kan vi identificere årlagene.

Hvad vi har udrettet i dag:

  1. Boret med det lange NEEM bor: 24,48 m. Borernes dybde: 904,48 m.
  2. Logget brittle-zone is. Slutdybde: 598,95 m.
  3. Processeret iskerne: 16,50 m. Dybde: 581.90 m.
  4. CFA analyse: 4,40 m. Dybde: 252,45 m.
  5. Uddybet og taget prøver i Koreansk pit.
  6. Kalibreret den seismiske station.
  7. Haft barbecue udenfor i -4°C

Ad.1: Borernes rapport d. 4. juli: ‘En kortere arbejdsdag gav 19,45 meter kerne og vi sluttede i 880 m denne lørdag.’

Ad 2+3: Vi fortsætter med at logge og processere isen her i overgangen til brittle-zonen et par dage endnu. Når logningen og/eller processeringen begynder at gøre alvorlig ’skade’ på kernen standser vi processeringen. Indtil videre tilføjer schweitzersaven kun sjældent brud på kernen medens ECM og de andre save oftere og oftere knækker kernestykkerne. Logningen fortsætter gennem brittle-isen, men hvis opskæringen i 1,65 m lange stykker gentagene gange tilføjer brud på kernen standser vi med at save isen og beholder den i de kernelængder den er boret i.

Vejr: Temperaturer fra -4 til -14°C. I løbet af eftermiddagen fik vi et skydække som hævede temperaturen til -4°C. Glimrende for barbecue, men muligvis for varmt for en Hercules til at lette. Om aftenen klarede det op igen og temperaturen faldt til -12°C. Vind fra S 1-6 m/s.

FL, Anders Svensson

DEP

Ni årlag i 1,65 m MEEN is som de ses i Dielectric Profile (DEP) målingen. Førsteaksen viser dybden i meter og andenaksen har vilkårlige enheder. DEP er en ikke-destruktiv måling og variationerne i målingen reflekterer at isens indhold af urenheder varierer med årstiderne. Den relativt høje top ved 587,8 m dybde kan skyldes forhøjede sulfatkoncentrationer af vulkansk oprindelse. Dette vil blive afgjort når den samme is bliver analyseret i CFA-laboratoriet. Isen i denne dybde er fra omkring 1000 år f.v.t. Årlagstykkelsen er aftaget fra omkring 20 cm is i toppen af iskernen til omkring 17 cm i denne dybde på grund af udtyndingen af lagene med dybden.

BBQ

Barbecue i NEEM biergarten søndag eftermiddag.

Rundbold

Et spil rundbold på isen denne dejlige søndag aften.

Apres

Apres ski

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→