30 June 2009

Iskrystalmålinger

 Hvert farvet felt er ét iskrystal og farverne 
representerer iskrystalorienteringen.

Hvert farvet felt er ét iskrystal og farverne representerer iskrystalorienteringen

Det farverige billede til venstre viser en 300 mikrometer tynd isprøve fra 440 m dybde i NEEM iskernen, som blev lavet i går. Prøven er 9 cm bred og 4 cm høj og toppen af prøven (opad) peger mod venstre. Prøven bliver holdt mellem to krydsede lineære polarisatorer, hvorved de enkelte iskrystaller kan identificeres. Hvert farvet felt er ét iskrystal og farverne representerer iskrystalorienteringen. I denne dybde er iskrystallerne tæt på at være tilfældigt orienteret, hvilket afspejles i billedets store farvediversitet. Iskrystaller i iskapper lever deres eget liv: de gror, de roterer, de brækker over og de deformeres. Jo varmere isen er, desto mere dynamisk opfører krystallerne sig. Efterhånden som krystallerne synker dybere ned i iskappen vil de blive mere og mere ensrettet orienteret. Et lignende billede af iskrystaller fra en større dybde ville således være mere ensfarvet. Figuren til højre er en repræsentation af krystallernes orientering som viser at allerede i 440 m dybde har krystallerne en svagt ensrettet orientering som fremgår af de røde områder i den vertikale retning. De enkelte iskrystaller har en lagdelt struktur og isens flydning afhænger stærkt af iskrystallernes orientering. Avancerede isflydemodeller, som bruges til at forudsige Indlandsisens fremtidige skæbne, tager hensyn til iskrystalorientering, og derfor udføres der detaljerede iskrystalmålinger langs hele iskernen.

Hvad vi har udrettet i dag:

  1. Boret med det lange NEEM bor: 25,82 m. Borernes dybde: 762,00 m.
  2. Processeret iskerne: 24,75 m. Dybde: 484,55 m.
  3. CFA analyse: 17,05 m. Dybde: 165,00 m.
  4. Fortsættelse af BAS radarmålingerne vest for lejren.
  5. Skiftet olie på hovedgeneratoren.
  6. Taget 10Be-prøver i en pit til Anna Storm.
  7. Testet hvordan tagrender kan bruges til at afdække skøre iskerner så de brækker mindre I stykker.
Ad.1: I dag var der vedligeholdelsesarbejde med boret, så boringen var indstillet i nogle timer. Borernes rapport d. 29. juni:

"Boringen fortsætter ufortrødent i borehallen og vi borede 33,78 m. Den endelige dybde var 736,18 m."

Vejr: Hovedsageligt skyfrit, spredte skyer til aften, tåge ved overfladen om natten, temperature fra -8 til -16 grader C, vind 2-6 m/s fra SV.

Feltleder, Anders Svensson

 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→