16 June 2009

En travl, men effektiv dag I hulerne

Frisk opboret iskerne ved logger bordet.

Frisk opboret iskerne ved logger bordet.

Folkene i analysehallen behandlede næsten 35 m iskerne i dag. Det er ny NEEM rekord. Man forsøgte ikke at lave rekorder; men kernekvaliteten er god og arbejdet er godt organiseret af Anders, Bo og Susanne. Vejret har nu været godt længe og rigtig mange nyder aftenen ude af hulerne med gåture og skiture ud på landingsbanen.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Borede med det lange NEEM bor.
  2. Loggede iskerner. Sidste Bag:837, dybde 460,35 m.
  3. Opskæring og prøvetagning af 34,35 m iskerne. Dybde: 245,30 m.
  4. Arbejde i CFA laboratoriet. Man lavet de første afprøvninger på kunstig is. Nu foretages de sidste justeringer.
  5. Planerede landingsbanen i zig-zag mønster.
  6. Køletunnelen virker. 7. Reparationer på Pistenbullyens kran.
  7. Elektriciteten blev afbrudt i 15 min ved middagstid for servicetilsyn på generatoren.

Ad 1: Således så borernes rapport ud i dag:
”Stabil boring undtagen da borerne glemte at indstille strømbegrænsningen efter strømafbrydelsen. Det var den første mislykkede kørsel i 8 dage. Tre borere er blevet fuldt oplært ved konsollen: Hans Christian (inklusive indstilling af boret), Alex og JiWoong. Sebastian bliver i øjeblikket oplært. Kerneknæk opnås ved træk på mellem 700 og 900 kg netto med små ksader på kernen og oftest med bund. Vi borede 25,10 m i 8 kørsler. Borernes dybde 443,84 m”

Ad.6:Temperaturloggerne viser, at lufttemperaturen fra køletunnelen er -20 C. I de sidste 24 timer faldt temperaturen i borehallen fra -12 C til -18 C, en stor forbedring. Ingen iskerner knækkede på bordet i dag. Vi planlægger nu at lave en tilsvarende tunnel i analysehallen.

Ad.7:Den ødelagte elektroniske fjernstyring på Pistenbullyens kran er blevet udskiftet. Der er dog stadig et elektrisk problem.

Vejret: Fint hele dagen. Temp. -21 °C til -11 °C, 2-5 m/s hovedsagelig fra SSØ.
Sigtbarhed: Ubegrænset.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→