28 May 2009

Sneklodser, sneklodser og atter sneklodser

Henry bygger en mur af sneklodser ved indgangen til den skrå udgravning.

Henry bygger en mur af sneklodser ved indgangen til den skrå udgravning.

Da vi var ved at nå til enden af udgravningen af skakten til elevator og trappe, indså vi at det var nødvendigt at bytte om på trappe og elevator. Så skulle skakten udvides, og det betød udskæring af endnu flere sneblokke. De skulle også læsses på en slædevogn og køres væk. De folk, som arbejder med sneklodser, er ved at blive lidt trætte. De vil højst sandsynligt ikke lege med LEGO så snart de vender tilbage til civilisationen. Men arbejdet går fremad, og i morgen bliver trappen sat op.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Borede.
  2. Loggede og dokumenterede iskerner. Sidste bag logget: 308, dybde 169,40 m
  3. Reparerede elevatoren. Den virker fint igen.
  4. Fjernede snevæggen mellem elevator- og trappeskakt og borehallen.
  5. Byggede laboratorieindretning i CFA-laboratoriet.
  6. Fjernede snedriver i den østlige side af lejren og planerede derefter med snehøvlen .
  7. Byggede om på iskernelageret, så det kan modtage 4 m trug.
  8. Lavede program til fint besøg.

Ad 1: Således så borernes rapport ud i dag:
”Trykkammer nr. 1 udviser større stabilitet, og det er igen blevet monteret på EPICA-boret. Vi fortsatte med at have problemer pumpen, så vi brugte borehulskameraet til at undersøge det ydre borerør indeni, især omkring det indre hylster. Billederne viste, at en finger på hylsteret kan være let beskadiget; men med en passende placering af pumpen i forhold til det skadede hylster, kan den stadig anvendes, og der er derfor ikke behov for reparationer lige nu. Vi kan derfor fortsætte med at forberede det lange bor. Hastighedsmålinger i væsken viser, at borets hastighed ikke er sænket af væskens viskositet. Derfor er skærkonfigurationen blevet ændret til at give et hul på 132 mm diameter i stedet for 134 mm. Fordelen ved denne konfiguration er, at vi får færre isspåner.
Borernes dybde er 169,76 m”

Ad.3: Elevatoren gik i stå på grund af to relæer som ikke rigtigt klarer kulden. Bruno har repareret det.

Vejret: Klart hele dagen. Temp. -26°C til -16°C, 3 m/s fra ØNØ.
Sigtbarhed: Ubegrænset.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→