14 July 2008

Den første monitoring af drivhusgasser

KORT TEKST TIL BILLEDET

Den anden garage kommer op.

Gas grupperne er klar til at måle og som en test målte de på overfladens luft. En første og hurtig måling viser at luftene har en CO2 concentration på 381 ppm, en værdi der repræsenterer årets minimum værdi på den nordlige halvkugle. I lejren bliver laboaratoriehallen forberedt til at kunne modtage iskernerne fra de borehuller, som gasgrupperne skal bruge og kabler bliver trukket allevegne. Overfladeholdet foresatte med at lime gummi på kuppelen og nået at færdiggøre den nederste ring samt kupola’en. Rammen til den anden garage blev sat op og der blev sat endefladerne på. Inden vi når at sætte midterdækket på garagen steg vindstyrken til 15 knob og vi beslutter os for at vente.

Fræse dybde: 50m
Diameter af fræser 5: 281 mm

Hvad vi har lavet idag:

  1. Fræset NEEM pilot hullet med fræser 5 fra 255 til 281 mm
  2. Trukket kabler i lejren. Hele lejren (undtagen hallerne) har nu strøm fra hovedgeneratoren.
  3. Sat rammen til den anden garage op og moteret de to gavle.
  4. Lavet hylder i kuppelen og begyndt et mellemgulv over bade rummet.
  5. Limet gummi paneller på den lavest ring af kuppelen og på kulopa’en i toppen.
  6. Forberedt laboratoriehallen til modtagelse af iskerner
  7. Færdiggjort installationen af firn-gas lejren.
 

 
Fræsning af NEEM borehullet med den store fræser 5

Vejr: overskyer, lave skyer med sne, -6 - 9 C, vind 10 knob fra SW tiltagende til 18 knob i løber af natten fra W, visibilitet 3 mil.

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→