30 June 2008

Lejren fejrer den første NEEM iskerne

Boring af den første NEEM iskerne

Boring af den første NEEM iskerne.

Igen en dag med godt vejr. Det nye team ved NEEM er velsignet med godt vejr og ingen snefald. Idag fortsatte arbejdet på ydersiden af kuppelen og der blev anbragt tre lag isolering på stuegulvet. I borehallen blev 3 tomme boret sat op og der blev lavet et midlertidigt loggebord. Boringen startede efter vi havde fejret Hans Peters fødselsdag med lagkage og sang.

Hans Peters fødselsdag

Hans Peters fødselsdag

Boredybde: 11.36m under 5 Maj 2008 sne overfladen (bag 21, 36 cm)
Daglig iskernelængde: 3.08m i 3 runs;
Total iskernelængde: 3.08m

Hvad vi har lavet idag:

  1. Dækkede mellemgangen mellem laboratorie- og borehallen med sne
  2. Fortsat arbejdet med at skrue kuppelens paneler fast på ydersiden.
  3. Dækkede stuegulvet i kuppelen med 3 lag isoleringsmateriale.
  4. Vedligeholdelse af Pisten Bully kranen.
  5. BAS: Stationære radarmålinger
  6. Installerede 3 tomme boret og midlertidige loggefaciliteter i borehallen.
  7. Borede de første 3 iskerner
  8. Fejrede Hans Peters fødselsdag med lagkage og sang.
Vejr: Blå himmel, -12 to -2 C, vind 6-10 knob fra S, visibilitet ubegrænset 

 

Ad 7. Referencen for dybderne af NEEM iskernen blev etableret på den følgende måde: En teodolit blev brugt til at levelere toppen af boretaget med niveauet af den uforstyrret sneoverflade 5 maj 2008, der var blevet markeret på 3 flag sat i en trekant omkring borehallen (62 cm, 60 cm, 65 cm). Toppen af taget var 62 cm over 5 maj 2008 sneoverfladen. Afstanden fra toppen af borehallens tag til bunden af det hul boringen skulle begynde i blev målt med et lasermåleinstrument til 790 cm. Toppen af den første iskerne er således 790-62 = 728 cm. Toppen af den første iskerne er placeret 13 cm inde i ’bag 14’.

FL, D. Dahl-Jensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→