13 June 2012

Etablering af NEGIS lejren

Dagens bundboring: mudder med is.

 

Polar 6’eren, som nærmest har fløjet i pendulfart den senere tid, havde på den sidste tur fire forskere med til den afsidesliggende NEGIS lejr, som ligger ca. 400km SØ for NEEM. Lejren er nu etableret.

Forskerne skal opholde sig i NEGIS lejren  i fire uger, hvor de vil udføre seismiske målinger og radarundersøgelser, indtil de bliver samlet op af Polar 6’eren igen engang i juli måned. I hele perioden vil de dagligt have kontakt til NEEM lejren.

Overfladeboringen i NEGIS lejren sluttede i dag i en dybde af 66,1m, og iskernen og boret befinder sig nu i NEEM lejren.

Hvad vi har lavet i dag:
1.   Boret grundmateriale med stenboret i det dybe borehul
2.   Polar 6’eren fløj fire forskere ud til NEGIS lejren og havde overfladeboret med retur
3.   Etableret NEGIS lejren
4.   Overfladeboring i NEGIS fra 61 til 66,1 meters dybde
5.   Laki (Islandsk vulkanområde) blev fundet i NEGIS borehullet i en dybde af 44,3
      meter
6.   Opsat udstyr i teltet, hvor der bliver målt for vanddamp
7.   Optaget film i hele NEEM lejren for Euronews
8.   Udtaget (boret) prøver i landingsbanen og fra loftet i hallen, hvor der bliver
      eksperimenteret med ballon
9.   Opsat støttestolper i værkstedet, så det er parat til at bliver flyttet op til det nye
      sted
10. Markeret nye pakkekasser med numrene 5994 til 5999

Ad.1: Boringen i dag gik langsomt. Første kørsel gav en 13 cm lang kerne (se foto). Anden boring stoppede på bunden.

Ad.3: Fire personer blev fløjet ud til NEGIS lejren, og lejren blev etableret. Første kontakt til lejren skete via Iridium (phone # in NEEM felt log bog side 1). Alle har det godt. NEGIS lejren vil ringe til NEEM hver morgen kl. 08.00. Hvis ikke de får kontakt, vil de ringe hver halve time, indtil der er kontakt.

Ad.4: Boringen i NEGIS lejren stoppede i en dybde af 66,1m. På grund af tekniske forhold i boret, var det ikke muligt at fortsætte, og al boreudstyr blev fløjet tilbage til NEEM.

Ad.6: Motohiro opsætter udstyr i teltet, hvor der bliver målt for  vanddampe. En lille AWS (automatisk vejrstation) blev installeret og specialudstyr pakket ud. Desværre var et vitalt rustfrit rør blevet ødelagt under transport, og instrumentet kan næppe fungere før vi har fået bragt et reserverør til lejren.

Ad.8: Der blev boret prøver med håndboret på landingsbanen til brug for 3D tomografi mikrostruktur analyser hos AWI (Alfred Wegener Institute).

Vejret: Endnu en flot dag med blå himmel og tågebanker om morgenen. Om natten blev der dannet skydække. Temp. -9°C til -20°C, vind 2-6 m/s fra SV, som langsomt tog til.

FL, Anders Svensson


← Forrige dagbogsblad 
                                                       Næste dagbogsblad→