14 July 2011

Det meget varme vejr forsinker VIP'erne.

tekst
Den sidste boring-borer vi i sten?

Kl 04 var det tåget på NEEM og temperaturen var ikke lavere end -5 °C. VIP flyet blev aflyst og folk i campen udnyttede den ekstra dag og færdiggjorde projekter. Der blev kørt to ekstra "final runs" med stenboret. Her sprang signalet pludselig til et højere og mere stabilt leje. Vi tror vi borer direte i grundfjeldet. Borerne estimerer at vi borer ca 10 cm ned i sten. Men det lykkes os desværre ikke at knække og få det borede med op. Vandet fra bunden kommer langsomt højere i borehullet og borerene har derfor måtte ændre lidt på boret for at sørge for at al elektronikken er over vand.

Hvad vi har lavet idag:
1. Forberedt os på VIP besøg
2. Aflyst VIP besøg pga. de høje temperaturer
3. Målt vanddamp
4. Tilført 200 L borevæske for at holde vandniveauet i borehullet nede
5. Boret to nye "sidste boringer"
6. Dokumenteret bundisen boret i 2011
7. Ordnet landingsbanen

Ad 5:
NEEM 2011 dybde boring. Boringen i 2010 endte med nogle ødelagte cuttere og uden vi kunne bore ned igennem de sidste is. I 2011 startede vi op med ICDS sten bor i kombination med et pumpe fra Bern og den Københavnske "super banger", standard motor og en gear sektion med 75 rpm og 70 kg dødvægt fra LGGE. Det giver et maksimalt vægt på borehovedet på ca. 120 kg. i borevæske. Ved overfladen testede vi at boret kunne bore i granit med en hastighed på 1 cm på 2 min.
Først borede vi igennem ca. 80 cm af meget grov is, som vi ikke ved hvor er fra. I de følgende runs blev nye "carbide step" cuttere sat på det normale borehoved og på HT-boret. Ved den førtse boring pegede kredsløbet i antiderjningsmomentet på at der var ledende materiale i borehullet. Efter at have øget insulationen i antiderjningsmomentet, kom 74 cm af is med en høj koncentration af silt op. ved tre boringer.
Et ødelagt "carbide step" og adapter var et tegn på vi havde nået et større stykke sten. Vi gik tilbage til sten boret. Efter et par boringer blev to ekstra 70 kg dødvægte tilføjet ovenpå motorsektionen, hvilket resulterede i en max vægt på cutterne på 240 kg.
Væsken strømretning blev valgt til at suge borevæsken ind i kerneholderne med den hensigt at indsamle sten stykker og bringe dem op til overfladen. Men det viste sig, at afstande i stenboret, især annulus mellem ydre og indre tønde blev for lille til denne flow retning (reverse flow i sten boring) og førte til for hurtig tilstopning med is chips og silt.
Genfrosent vand ved borehovedet var et klart tegn på flydende vand i hullet, og forklarer kortslutningen i AT. Vi sænkede videokamera ned i hullet og fandt et lag på næsten en meter af basal vand i bunden af hullet. Vi skiftede væskens flowretning til forward flow der førte til en stabil og lav strøm. I de følgende to kørsler borede vi 0,5 m sediment rig is.
Kørslen varede over en time og blev stoppet da motor temperaturen oversteg 60 grader. Kernediameteren varierede mellem 2 og 3 cm (3,3 cm nominel), hvilket pegede på at borehoevedt var ustabilt og muligvis boring ved delvis smeltning af isen. En anden boring med hårde metal fræsere på HT boret kom igen op med brækkede skær og beskadigede adaptere. Derfor fortsatte vi med sten boret.
Vi har hentet i alt 63 cm mudrede is. Under boring nummer 10 med sten boret observerede vi en pludselig stigning i strømmen fra tidligere 6 til 11 A. Boringen fortsatte meget stabilt med cirka 40 omdrejninger i minuttet, og en yderligere penetration på omkring 3 cm, men uden at få kernen op. Skærmen som er monteret omkring pumpen havde et meget tykt lag af fin silt på sig, et klart tegn på, at vi skar i sten. Den næste boring startede med lav strøm, men nåede hurtigt det stabile høje sten-skære-mode igen, men denne gang på fulde omdrejninger. Vi har boret omkring 7 cm dybere. Desværre er er det mislykkedes tre gange at få "kernen" op. Længden af stenet og flyet som ankommer afgjorde at den dybe boring for 2011 blev afsluttet.

Borere, Steff, Jay og Jakob

Vejret: Blå himmel, overskyet, tåget ved overfladen, temperaturer -10°C til -3°C, vindhastighed 8 til 14 knots fra S til SØ.

FL, Dorthe Dahl-Jensen


Steffen Bo Hansen proklamerer at NEEM dybde boring er afsluttet


Venter på VIP'er

 
← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→