12 June 2011

2011-06-12

tekst
Et møde ved den nyligt opsatte GPS antenne på vej til shoppingcenteret

I går nat blev gennemført en testboring for at undersøge temperaturens indflydelse på mængden af interne breaks i shallowkernen. Boret blev kølet i borevæsken inden boringen og kernen blev taget ud af boret udenfor teltet i kold luft. Desværre var kernekvaliteten omtrent den samme som i de seneste boringer, hvilket indikerer at den høje temperatur i boreteltet ikke er det eneste problem for boringen i øjeblikket. I dag arbejdede boreholdet med montering af borehulsloggeren som skal benyttes til bestemmelse af borehulsinklinationen. I snetunnelerne blev iskerneudskæringen så småt startet op, men der er ingen hastværk da det ikke vil tage mange dage at indhente boringen. Derfor udnyttede vi det solrige og behagelige vejr til at fortsætte pitstudierne syd for lejren.

Hvad vi har lavet idag:
1. Gennemført en testboring I boreteltet ved lave temperaturer.
2. Arbejdet med montering af borehuls-loggeren for at kunne bestemme borehullets inklination
3. CFA analyse: Vedligeholdelse samt måling af diskrete overfladeprøver fra pit
4. NEEM S1 iskerneprocessering: bag 308 – 329 (168.85 - 180.95 m)
5. Fortsat prøvetagning i CFA pit og I en tilstødende Svensk pit
6. Fortsat montering af AWI radar system på Nansen slæde
7. Montering af GPS antenne ved NEEM GPS positionen til radarmålingerne
8. Blæse sne på boreteltet for at ændre albedoen
9. Fejret Lørdag Aften med en delikate karryretter directed and organized by Sune, Andrew and Vasilis.

Vejret: Solrig dag med forbipasserende tågebanker om morgenen. Temperaturer -5 °C til -13 °C ,  2 - 6 m/s vind fra SSØ. Sigtbarhed ubegrænset, undtagen i tåge.

FL, Anders Svensson


Sune og Sarah har gang i et biologisk eksperiment i køkkenet

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→