17 May 2011

Vi bygger op til flyet på torsdag

tekst

Vores landingsbane (ski-vejen) er næsten klar. Længde: 3,7 km,
bredde 61 m. Vi præparerer ialt 30 hektar sneoverflade.

På torsdag forventer vi et fly med gods, proviant og 16 nye medlemmer af NEEM. Vi har travlt med at forberede lejren på det store ryk-ind. Der er lagt meget arbejde i at rydde op i lejren og gøre landingsbane, kørevej og forplads klar. 

Landingsbanen (ski-vejen) er meget vigtig. Den er vores fysiske kontakt med omverdenen. Når de flyver til NEEM vil 109th evaluere landingsbanen: ”Følger markeringerne standarden?”, ”Er banen jævn med få bølger og buler?”, ”Er forpladsen så blød, at maskinen sidder fast efter parkering?” og ”Er landingsbanen hård nok til at flyet kan lette igen?” Alt dette vil blive evalueret på torsdag. Det føles som at gå til eksamen i skolen. Hvis vi består, kan  nyttelasten per flyvning blive mere end fordoblet i forhold til minimum, og da LC-130 flyvninger ikke just er billige, har det stor økonomisk betydning for projektet. Hvis vi dumper, kan vi kun få minimum nyttelast.

Hvad vi har lavet i dag: 

1.  Borede 0.4 m iskerne og arbejdede på et nedbrudt kabelspil.
2.  Gjorde tre teltbygninger klar til opførelse.
3.  Gjorde klargøringsområdet til gods ved forpladsen klar.
4.  Gjorde palle klar til affald.
5.  Præparerede landingsbane, forplads og kørevej på langs med bjælkehøvl.
6.  Opbyggede CFA systemet.

Ad.1: Borernes rapport:
For at forbedre spåntransporten bort fra borehovedet forøgede vi skæredybden til omkring 5,5 mm for at lave grovere spåner og under boringen gav vi også boret mere tid til at rense op. Vi satte vores særlige hammerenhed på som ekstra sikkerhed i tilfælde af, at spånerne
skulle kile boret fast. Efter en nogelunde normal bore-runde brød motoren i kabelspillet sammen. Spillet var kun lige akkurat istand til at hejse boret op og lugten af  brændt elektrisk udstyr bredte sig i teltet. Efter at have konsulteret Steff og Simon i København for gode råd, skilte vi spillet ad og så at kullene på motoren var brændt af. Motoren skal udskiftes med vores reserve, som kommer på næste fly.  Imens benytter vi lejligheden til at udskifte kablet (som alligevel skal udskiftes) til et 500 m kabel. Det gamle kabel skal afkobles fra tromlen og fra boret og det ny monteres og spoles op.  Vi er tilfredse med den måde som vi har indrettet os på i saunagaragen. Der er god plads til rutineboring og til mere udfordrende ting som i dag. 

Ad.4: Al affald i lejren bliver sorteret i fraktioner: Glas, metal, husholdningsaffald, flydende affald (spildolie og spildt brændstof), batterier o.s.v. Alt bliver fløjet ud til Kangerlussuaq.

Vejret: Klart. Temperaturer -14 °C  til -23 °C , 6 m/s vind fra S. Vinden
løjede af til aften  til bare 2 m/s. Sigtbarhed til horisonten.

FL, J.P.Steffensen

 
← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→