4 August 2009

En god og produktiv dag i lejren

James tager prøver fra en håndboret iskerne for at studere sporstoffer fra metaller.

James tager prøver fra en håndboret iskerne for at studere sporstoffer fra metaller.

Det har været en god og produktiv dag i lejren. Vi klargjorde lejren og landingsbanen til brug for træningsmissioner med LC-130 flyene, og vi brugte eftermiddagen til at tage prøver i snegrave, da vejret var godt. Solen står lavt på himlen om aftenen, og det er meget populært at stå på ski eller gå ture om aftenen.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Boret med NEEM-boret: 19,04 m. Borernes dybde: 1511,54 m.
  2. Logget 15,41 m iskerne. Loggernes dybde: 1521,22 m.
  3. CFA-målinger: 5 NGRIP bags og 36 prøver fra snegrav ved NEEM.
  4. Processeret: 11,55 m iskerne. Dybde: 1484,45 m (bag 2699).
  5. Indsamlet biologiske prøver ved NEEM2009S2.
  6. Startet studie af snegrave 500 m fra lejren.
  7. Prepareret landingsbanen for at være klar til træningsmission for New York Air guard planlagt til onsdag. Missionen er imidlertid blevet aflyst.
  8. Bygget en palle med udstyret til at tage gasprøver og en med tomme tønder. Alle paller er blevet flyttet op på tønder.
  9. Arbejdet på at forbedre HF radioens antenne.

Ad 1: Borernes rapport 4. august 2009:
“Vi har opnået stabil boring igen ved at udskifte begge boostere på det hule rør med ringe. Spånkammeret bliver fyldt jævnt fra toppen og ned, og der produceres 24 kg spåner per 3,5 m. Den bedste skærestigning er stadig 2,1 mm. Hældningen er tilbage til 2,15 grader.”

Ad 4: Processeringen stoppede ved middagstid så boringen kan holdet et 2 dages forspring, så borevæsken kan nå at fordampe fra kernernes overflade, inden de processeres.

Ad 5: Todd Sowers' biologiske prøvetagning for mikrobiologisk kontaminering ved NEEM2009S2 er afsluttet med godt resultat. Under kyndig vejledning fra Steff blev pakker af mikroperler (1 mikrometer i diameter) dyppet i borevæske sænket ned til bunden af S2-borehullet (dybde 99 m). Herefter blev der boret våde iskerner, der forhåbentlig er dækket af perler. Senere laboratoriestudier med mikroskop vil afsløre hvor langt det er muligt for perlerne at trænge ind i kernerne.

Ad 6: 500 m fra lejren blev eftermiddagen brugt på at påbegynde et snegravsstudie af Li Chuanjin og et snegravs- og håndborsstudie af Jamens Zheng. Detaljer om prøvetagningsprogrammet følger i morgen.

Vejret: En solrig dag med høje spredte skyer. Temperaturer mellem -17°C og -6°C. Vind: 10-13 knob fra SSØ.

FL, Dorthe Dahl-Jensen

Boret til korte boringer anvendt i et borehul med borevæske for at teste iskernerne for mikrobiologisk 
kontaminering.

Boret til korte boringer anvendt i et borehul med borevæske for at teste iskernerne for mikrobiologisk kontaminering.

Li Chuanjin tager prøver i en pit under rene forhold.

Li Chuanjin tager prøver i en pit under rene forhold.

 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→