21 July 2009

Vi er ude af skøriszonen

Sverrir flyttede alle køretøjerne i lejren, så han kunne planere området omkring garagen. Det var noget af 
en parade.

Sverrir flyttede alle køretøjerne i lejren, så han kunne planere området omkring garagen. Det var noget af en parade.

Endelig! Vi er nået igennem skøriszonen og den is, der er boret og logget i dag, vil blive processeret senere på ugen, når den har hvilet i kernelageret i nogle dage. Skøriszonen startede i dybden 600 m og sluttede ved 1280 m. Isen fra dette dybdeinterval bliver gemt i det store kernelager og vil først blive processeret næste år, når den har hvilet et år i lageret. Et lille lager er blevet bygget foran det store, og det vil blive brugt til de kommende kerner - kerner, som vi vil processere i år.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Boret med NEEM-boret: 22,77 m. Borernes dybde: 1269,14 m.
  2. Logget 32,01 m iskerne. Loggernes dybde: 1282,54 m.
  3. CFA-målinger: 0 m. Dybde: 455,12 m.
  4. Beregnede hvor meget is der skal transporteres ud af lejren i 2009.
  5. Fortsatte den korte boring i firn-luft landsbyen. Dybde: 68 m. Luftprøver indsamlet i dybden 68 m.
  6. Fortsatte den korte boring på lokationen NEEM2009S1. Dybde: 45 m.
  7. Flyttede alle køretøjer i lejren for at kunne planere området omkring garagen.
  8. Byggede to paller med tomme tønder.

Ad 1: Borernes rapport 21. juli 2009:
“Gode kørsler hele dagen og aftenen indtil en dårlig kørsel sluttede med at en skrue fra en af spiralerne på det indre kernerør manglede. Kørslen viste klassiske symptomer på en skrue i borehullet, og på overfladen bemærkede vi små skader på et af skærerne. Vi tog på fisketur med boret og det kom op uden yderligere skader på skærerne, selvom skruen ikke blev fundet hverken i kernerøret eller blandt spånerne. Kernen, der blev boret på “fisketuren“ viste en høj stigning på 3,1 mm, hvilket fik os til at rette opmærksomheden mod borehovedet igen. Vi konkluderede at borehullet var rent (ingen skruer), vi sleb alle tre skær, indstillede stigningen igen og vendte tilbage til normal boreprocedure. Hældningen er 2,3 grader.“

Ad 2: Isen synes at være mindre skør, og i dag besluttede vi, at den første kerne under skøriszonen starter med bag 2331. Toppen af denne bag har loggedybden 1281,50 m. Husk, at loggernes dybde regnes fra sneoverfladen i maj 2008, mens borernes dybde regnes fra toppen af borehullet, der ligger ca. 13 m under overfladen (fordi borehallen er en udgravning i sneen). Isen fra dybdeintervallet mellem bag 1095 og bag 2330 gemmes i kernelageret vinteren over og bliver processeret i 2010.

Vejret: En dejlig solrig dag med blå himmel og nattemp. mellem mandag og tirsdag ned til -10°C og dagstemp. op til -1°C. Vind: 3-6 knob fra SSØ til SØ.

FL, Dorthe Dahl-Jensen

Det gamle og det nye kernelager. Det store gamle lager i helt fyldt med den skøre is, og i det nye lager 
(forrest) venter den første kerne på at blive processeret.

Det gamle og det nye kernelager. Det store gamle lager i helt fyldt med den skøre is, og i det nye lager (forrest) venter den første kerne på at blive processeret.

Det har været en meget varm og solrig dag med meget lidt vind i dag. Sneen var våd som europæisk julesne, 
og Axel byggede en pingvin af sne til at vogte over lejren.

Det har været en meget varm og solrig dag med meget lidt vind i dag. Sneen var våd som europæisk julesne, og Axel byggede en pingvin af sne til at vogte over lejren.

Produktionskurver for boring, logning, CFA og processering på NEEM. Bemærk, hvordan logning og boring nu 
følger hinanden igen.

Produktionskurver for boring, logning, CFA og processering på NEEM. Bemærk, hvordan logning og boring nu følger hinanden igen.

 

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→