28 June 2009

Den rigtige Julesne

Julesneens vej gennem opskærings- og målearbejdet

Fire snapshots af julesneens passage gennem processereringen (venstre til højre): 1) i den horisontale sav, 2) ECM signalet af julesneen, 3) isens visuelle stratigrafi (hvide pletter er luftbobler) og 4) den pakkede kerne klar til at komme i iskassen og blive fragtet ud af lejren.

Denne søndag morgen var noget af den is som gik gennem savene i analysehallen præcis 2009 år gammel. Så vi passerede overgangen fra år 1 e.v.t. (+1) til år 1 f.v.t. (-1) inklusive den sne som faldt juleaften år 1 (der er per definition intet år 0).

Selvom en af iskerneprocessorerne følte at hun kunne svagt kunne skimte konturerne af et kors i bobbel-mønsteret i iskernestratigrafien, så juleisen ikke meget anderledes ud end den omgivende is. Vi bestemte julesneens position ud fra interpolation mellem dybderne af Vesuvudbruddet som blev fundet i går og et stort vulkansk udbrud af ukendt oprindelse som skete i år 52 f.v.t (som blev identificeret i den ikke-destruktive Dielectrical Property måling (DEP), som løber et par dage forud for hovedprocessereingen).

Der var flere forslag til hvordan man best skulle fejre denne særlige begivenhed, bla. spille Bach i analysehallen, dekorere med danske flag (i anledning af fødselsdagen), eller dele en Gammel Dansk i et prøvebæger (dette blev dog afvist af feltlederen).

Hvad vi har udrettet i dag:

  1. Boret med det lange NEEM-bor. Borernes dybde: 702,40 m
  2. Processeret iskerne. Dybde: 443,30 m.
  3. CFA-analyse. Dybde: 134,75 m.
  4. En vindrose blev sat op mellem skiway og flyforpladsen.
  5. En dobbeltpit til inspektion af firnens synlige lag blev "gravet" af Timothy og sneblæseren.
  6. Den seismiske station blev inspiceret og levelleret.

Ad.1: Borernes rapport for d. 27. juni:
"Lørdag var en kort arbejdsdag og de to skiftehold borede i alt 20,48 m iskerne og sluttede i 677,46 m dybde. En succesrig "fisketur" i borehullet tilføjede lidt spænding til det sidste borehold og resulterede i opsamling af 60 cm "tabt" iskerne samt yderligere 70 cm ny iskerne."

Ad. 3: CFA-laboratoriet havde flere mindre problemer som nu alle er løst. Vejr: For det meste overskyet, temperaturer fra -8°C til -12°C, svag eller ingen vind fra SSØ.

Feltleder, Anders Svensson

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→