14 June 2009

En smuk søndag

 Anna Storm børster en kernesektion af som en sidste rengøring før
sektionen kommer i line scanneren.

Anna Storm børster en kernesektion af som en sidste rengøring før sektionen kommer i line scanneren.

Selv om vi begyndte arbejdet sent, kom vi dog fint op i omdrejninger. Den vejrmæssigt smukke dag gik fint. Der blev boret, skåret prøver, analyseret, lavet mad, gjort rent og gravet tunnel.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Borede med det lange NEEM bor.
  2. Loggede iskerner. Sidste Bag:741, dybde 407,55 m.
  3. Opskæring og prøvetagning af iskernen fra 2008 er færdig. Dybde: 106,15 m.
  4. Arbejde med monteringen af to Picarro’er på taget af CFA laboratoriet.
  5. Satte mørkelægningsgardiner op over vinduerne på 1.sal i hovedbygningen.
  6. Udgravningen af køletunnelen er færdig.
  7. Laboratoriet til studier af isens fysiske egenskaber er taget i brug.

Ad 1: Således så borernes rapport ud i dag:
”Stabil boring. Vi borede 17,65 m i 5 kørsler, borernes dybde: 397,94 m.

Opsummering af ugen:
Efter en sidste justering af pumpen i mandags har boringen været yderst stabil rest af ugen. En mindre ændring af stigningen til 2,4 mm var dog nødvendig i onsdags for at opnå en mere stabil borestrøm.”

Vejret: Fint hele dagen. Temp.: -23 °C til -11 °C, 2-5 m/s hovedsagelig fra S.
Sigtbarhed: Ubegrænset.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→