12 June 2009

Anden dag med good boring, opskæring og analyse

 Sneblokke fra udgravningen af køletunelen bliver hejset op gennem et hul i
taget til borehallen og kørt bort.

Sneblokke fra udgravningen af køletunelen bliver hejset op gennem et hul i taget til borehallen og kørt bort.

På denne fine dag fortsatte boringen og iskerneanalysen med god fart. I dag blev iskernen med laget med det vulkanske nedfald fra et udbrud i 1259 AD skåret op og analyseret. Den is, vi nu ser på, indeholder sne som faldt her, da nordboerne i Grønland trivedes henimod slutningen af middelaldervarmen. Middelaldervarmen i Grønland var 1,5 grader varmere i gennemsnit end år 1990.

Hvad vi har lavet i dag:

  1. Borede med det lange NEEM bor.
  2. Loggede iskerner. Sidste Bag: 677, dybde 372,35 m.
  3. Opskar og målte 28,05 m iskerner. Dybde: 184,25 m.
  4. Planeringstræning på forpladsen med den reparerede Flexmobil.
  5. Løftede alt 2008 godse op på en ny bakke.Alle paller med gods er nu på overfladen.
  6. Udgravede køletunnel. Den er nu 6 m lang og vi er halvvejs

Ad 1: Således så borernes rapport ud i dag:
”Stabil boring det meste af dagen. Stigningen var ved at blive for stor, så Henry monterede mellemlæg på 0,01 mm. På det seneste har vi observeret spåner på toppen af kernen. Den tunge Coasol synes at sætte sig på de fine spåner ved stigende tryk. En af kørslerne var meget forstyrret af spåner som kom nedad i hullet. Den normale vægt af centrifugerede spåner fra en 3,5 m iskerne er 23 kg. Den forstyrrede kørsel gav 25 kg på grund af de faldende spåner.
Vi borede 27,65 m i 8 kørsler. Borernes dybde er 362,76 m”

Ad.6: Borerne begyndte at udgrave tunnelen i løbet af dagen. Om aftenen mellem 20.30 og 23.30 fortsatte to hold af frivillige.

Vejret: Fint hele dagen, om aftenen overskyet og let sne.Temp. -20 °C til -10 °C, 2-5 m/s hovedsagelig fra SSV.
Sigtbarhed: Ubegrænset.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→