19 June 2008

Panelopsætning på en dag med godt vejr

Jongløren

Gaël prøver at jonglere med øltønder. De er tomme!

Idag var vejret overraskende med os. Da der næsten ikke var nogen vind, var det en fornøjelse at arbejde ude. Monteringen af paneler går imidlertid langsomt. De lodrette paneler på kuplens tykkeste del volder problemer fordi de er svære at komme til og fordi de allesammen skal skæres til. Snart er det dog forbi, da den lodrette sektion er mere end halvt færdig. Så mangler vi kun rækken af paneler i bunden og udsigtstårnet. Michael tilbragte dagen med at lave service på Flexmobilen med Sverrir som instruktør, og J.P. gravede det ene dome telt fri fra snedriver, da vi regner med, at domen vil blive beboet fra næste uge hvor lejrbefolkningen forventes at vokse. Udgravningen af laboratoriehallen går planmæssigt fremad.

Hvad vi har lavet idag:

  1. Udgravning af laboratoriehallen. Dybden er 3,5m.
  2. Vi har monteret 17 yderpaneler på kuplen. Ialt 87 paneler er monteret.
  3. Service på Flexmobilen og rutinereparationer på bælterne
  4. Fjernet snedriver fra røde dome 2.

Vejret:Få huller i skyerne, -11 C, 2 m/s fra V og NV. 5 km sigt, let snefald det meste af dagen.

Feltleder, Jørgen Peder Steffensen

← Forrige dagbogsblad   Næste dagbogsblad→