29 May 2012

Dårligt vejr

Syd for lejren bliver der udført boringer med det tyske bor. Det horisontale bor til venstre bliver serviceret, og den borede iskerne bliver fjernet. Til højre er boret vertikalt og parat til at blive sænket ned i borehullet.

Sommeren er kommet til NEEM og har medbragt skyer, sne og høje temperaturer. Den manglende kontrast og den dårlige sigtbarhed, som er en følge af snevejret, gør det mere besværligt at arbejde udendørs. Indenfor i teltene, og på alle udsatte overflader, begynder sneen at smelte og danne vandpytter.

Martin, Philip og Sepp borede med det tyske bor, Sverrir og Lou eksperimenterede med en ny sammensætning af bjælkehøvlen, Simon, Carsten, Tyler og Trevor arbejdede nede i borehallen, Dan og Erin udførte målinger i det dybe borehul, J.P. og Mirena ryddede op i tømrernes værksted, mens Marja, Jakob og Sarah var i gang med aktiviteter indenfor og omkring Domen.

Til frokost genopfriskede J.P. alle om faren ved at køre for hurtigt på snescooter når kontrasterne er udviskede, og der er dårlig sigtbarhed. De manglende kontraster gør det umuligt at opdage huller og snedriver i sneen før det er forsent – og så sker ulykken!

Hvad vi har lavet i dag:
1.  Test af det tyske bor går fremad
2.  U.S. sonar måling til en dybde af 600 m i det dybe borehul
3.  Ryddet op i tømrernes værksted
4.  Ryddet op i borehallen
5.  Eksperimenteret med en ny konstellation af bjælkehøvlen

Ad.1: Den første iskerne er blevet boret, men der skal stadig udføres justeringer hen ad vejen.

Ad.2: Sonarmåling blev udført til en dybde af 600 m, hvorefter signalet forsvandt. Måleapparatet blev bragt op til reparation, og til aften vil næste forsøg blive udført.

Ad.3 og 4: Vi er begyndt at sortere det opmagasinerede udstyr. Det som ikke skal med ved den fremtidige flytning af lejren, vil blive sendt til Kangerlussuaq til opbevaring.
 
Vejret: Tykt skydække hele dagen. Temp. -2,8°C til -7,5°C, 3-8 m/s fra SV til V. Sigtbarhed: 500 m – 1 km, betydeligt snefald.


FL, J.P. Steffensen


← Forrige dagbogsblad                                                                 Næste dagbogsblad→