Forward this page to a friend

Dansk forside

North Greenland Eemian Ice Drilling - NEEM - et et internationalt forskningsprojekt med det mål at udbore en iskerne fra det nordvestlige hjørne af den grønlandske Indlandsis, en iskerne der rækker hele vejen igennem forrige mellemistid, Eem-tiden.